BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Ejeren af hvidtjørn-grunden vil have fredningen ophævet

24-06-2020


Fredningskendelsen fra 4. december 1923

I generationen har turister og lokalbefolkning været bevidste om, hvordan arealet 30 meter over havet på Broagerland har en helt særlig historie. De har læst fortællingen om den gamle hvidtjørn fra Erik af Pommers tid ved Iller. De har fulgt hvidtjørnens skæbne og død for ca. 20 år siden. Og de har siden kunnet læse fortællingen i en ny opsætning ved en nyplantet eg, som blev indviet af borgmesteren i maj 2017.

Men måske er det definitivt slut.

Birthe og Ivan Leth har som forholdsvis nye ejere af det fredede grundstykke ved Iller, hvor hvidtjørnen stod og en ny blev plantet, ryddet området og fjernet både bænk og fortælling om hvidtjørnen.

Det skete tre uger efter, at de fik bekræftet, at Sønderborg Kommune følger deres ønske om at rejse en sag over for Fredningsnævnet for at få fredningen aflyst.

Dermed vil historien om fredningen af hvidtjørnen fra Erik af Pommers tid ved Iller på Broagerland lide en trang skæbne. I stedet for at få oplevelsen på stedet, fra bænken på Broagers højeste sted, skal man fremover søge bl.a. i officielle arkiver og/eller lokalarkivet på Broagerhus. Hvis altså Fredningsnævnet beslutter at følge lodsejerens ønske.

I forbindelse med researchen til denne omtale konstaterer broager.dk, at der en markant interesse for sagen, der nu der under opsejling. Fredningsnævnet vil nemlig efter reglerne beslutte en evt. aflysning ved at rejse en ny fredningssag. Dermed indkaldes alle interesserede til et offentligt møde, hvor alle får lejlighed til at kommentere sagen.

-I hvert fald vil vi påpege, at der er stor historisk interesse for at fastholde fortællingen om hvidtjørnen, og skal der samles penge ind for at købe en erstatning for den hvidtjørn, der blev plantet i maj 2017 med den tidligere ejers tilladelse, så finder vi nok også ud af det, siger lederen af Lokalarkivet på Broagerhus, Orla Kristensen.

BIB landsbylaug har i en mail til Fredningsnævnet i Esbjerg protesteret over at aflyse fredningen.

”I den forbindelse vil vi gøre gældende, at der er vundet HÆVD på placeringen af den bænk, der har stået ved siden af den omtalte hvidtjørn, i over 50 år. Bænken er fjernet i det tidlige forår, af grundejeren. Bænken tilhører i øvrigt de 5 landsbylaug på Broagerland,” skriver BIB-formand Henning Rasmussen bl.a. i brevet til Fredningsnævnet.  

Broager.dk har fået aktindsigt i sagsforløbet.

Kommunen søger 4. februar på vegne af Birthe og Ivan Leth Fredningsnævnet om at ophæve fredningsservitutten på hvidtjørn-arealet og bemærker, at der i dag ingen rester ses af den gamle hvidtjørn, som efter kommunens oplysninger er gået ud i forbindelse med stormen i december 1999, hvor træet blev ødelagt.

”Efterfølgende forsøg på at genplante en hvidtjørn på arealet, senest i 2017, er ikke lykkedes,” skriver Sønderborg Kommune – og vedlægger billeder. Tre af billederne er desværre taget, før ejeren fjernede resterne, og påstanden er forkert, når billedteksten oplyser: ”Informationstavlerne såvel som de tidligere støttepæle fra den genplantede hvidtjørn i 2017 står fortsat på arealet.” Nej, alt er fjernet.

Den 13. maj anmoder Fredningsnævnet kommunen om en række dokumenter, og samme krav er sendt til Naturstyrelsen. Fredningsnævnet forklarer i brevet, at der rejses en ny fredningssag ”selv om fredningen i denne sag har mistet sin betydning.”

Sønderborg Kommune er i gang med at indsamle alle dokumenter til Fredningsnævnet.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk