BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

En aften om støj fik et ganske uventet udfald

05-09-2018


Fra Broager Fjernvarme deltog næstformand Jørgen Nielsen, formand Peer Monger og bagerst fra administrationen, Povl Bonde Christiansen.

I aften onsdag var beboere på Ramsherred i Broager indkaldt til møde med kommunen for at få gennemgået en rapport om den støj, som Broager Fjernvarmes nye varmepumpeanlæg i næsten et par år har påført naboerne på den ene side af gaden. For beboerne var aftenens konklusioner i støjrapporten nedslående læsning.

De mødte op i håb om at kunne kræve støjen begrænset fra Broager Fjernvarme. De fik af kommunen svar på en lang række spørgsmål men også klar besked:

Broager Fjernvarme overholder støjgrænserne i dagtimerne, om aftenen og om natten! Fjernvarmen får derfor i løbet af få dage besked om, at driften kan fortsætte, lød beskeden.

- Vi sover med ørepropper i soveværelset og kan ikke bruge vores terrasse. Vi føler os bondefanget, fordi vi i sin tid fik at vide, at fjernvarmens nye bygning ikke ville påføre os støjgener men kun måske skæmme visuelt, fortalte ægteparret Arne Staugaard.

Så det var ikke just forståelse, støjrapportens forfatter mødte. Tværtimod. Er et oplevet ”støjhelvede” ikke mere troværdigt end de teoretiske beregninger. ”Vores virkelighed underkendes af jeres beregninger,” noterede én af de fremmødte underskrivere af klagen til kommunen, som førte til borgermødet i aften onsdag.

Repræsentanten fra BP Støjmåling i Herning påpegede, så selvfølgelig støjer fjernvarmen. Og støj generer. Ja. Det ved man. Men støjgrænserne er overholdt. Kommunen kan ikke gøre andet end at acceptere og give grønt lys til videre drift. Kan man så få et andet firma til at foretage en kontrolmåling? Ja, og den fører til samme resultat. Sådan er systemet, oplyste støjmålerfirmaet.

Kan man klage overkommunens sagsbehandling. Ja, det kan man. – Og det er vi nødt til at gøre. Støjen har slidt så meget psykisk, at vi er nødt til at klage for at kunne se os selv i øjnene, oplyste ægteparret Staugaard.

Det koster et gebyr at klage. – Vi har en sponsor, lød svaret.

Efter en times gennemgang af rapporten og de barske udsigter til fortsat støj blev fokus rettet mod Broager Fjernvarmes formand Peer Monger. Hvad har fjernvarmen gjort – og hvad vil I gøre mere?

Og så skiftede stemningen på mødet

Formanden for fjernvarmen, Peer Monger, slog fast, at støjen fra det nye anlæg også er kommet bag på ham. Og fjernvarmen vil ikke leve med den støj, man oplever.

-  Vi har derfor fritskåret anlægget i bygningens gulv. Vi har ændret på døre og vinduer. Men vi er ikke i mål.

- Vi vil gerne vise det nye anlæg frem, men jeg bryder mig ikke om at fortælle om det, mens I råber om støjen. Så vi er ikke i mål. Vi går nu i gang med at ændre støjforholdene over mod Ramsherred. Vi opfører en støjvæg to meter væk fra bygningen. Den er færdig før jul, oplyste Peer Monger .Når vi kan være anlægget bekendt, viser vi også, hvordan det ser ud og virker. Jeg skal være lige så tilfreds, som I forhåbentlig bliver, sagde formanden.

 

”Så får vi en god julegave,” bemærkede Arne Staugaard, mens flere fremmødte sagde og tænkte: Hvorfor begyndte vi ikke mødet med fjernvarmens tilsagn om at gøre mere, end loven kræver for at reducere støjen.

Bureaukratiet kræver, at man kan dokumentere sagsgangen – og at stillede spørgsmål til en støjrapport er blevet besvaret! Sådan er det.

Men nyheden var værd at vente på! Støjvæggen bliver så høj, at man ikke fra Ramsherred kan se fjernvarmens teknik-bygning.

- Vi har indgået et samarbejde med et meget anerkendt firma. Vi har stillet stor krav til, at den optager støj og ikke sender støj til andre i byen. Vi har virkelig store forventninger, oplyste Peer Monger. Og der bliver lavet en ny støjrapport, som vil afsløre, hvor meget mindre støj, beboere på Ramsherred kommer til at opleve.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk