BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

En ekstra krone for vand

04-03-2023


Broager Vandværk varsler allerede nu, at forbrugerne til september vil blive opkrævet 1,06 kr. (85 øre excl. moms) ekstra i forhold til aconto opkrævningen, som alle har modtaget.

Faktisk ville vandværket rigtig gerne have opkrævet den korrekte acontobetaling allerede fra årsskiftet, men vandværket fik først 16. februar godkendt det nye takstblad ved kommunen, og trækket til første opkrævning blev edb-mæssigt kørt sammen med årskørslen den 9. februar.

- Derfor har vi ikke kunne få rettelsen med i første aconto rate. Men det er med i nr. 2 aconto opkrævning/regulering til september, forklarer formanden, Walther Jacobsen og understreger, at årsafregningen for 2022 er, som den skal være. Det er de almindelige prisstigninger i forhold til at drive vandværket, der gør det nødvendigt for vandværket at hæve vandprisen - med tilbagevirkende kraft fra årsskiftet 2022-23.


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk