BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Erik Teichert er død - mindeord

16-11-2020


Erik Teichert - fotograferet ved fjernvarmens generalforsamling.

Jørn Lehmann Petersen, fhv. borgmester, Farverløkke 41 i Broager har sendt redaktionen disse mindeord over Erik Teichert, som er død 79 år:

Det er med stor sorg jeg for få dage siden modtog beskeden om, at Erik Teichert ikke er her længere. Jeg har gennem mange år haft den store glæde, at arbejde tæt sammen med Erik. Især politisk, men også i mange andre sammenhænge.

Erik var noget af det tætteste man kommer på begrebet socialdemokrat af den gamle skole. Meget tidlig blev han faglig og politisk aktiv. Altid med et ønske om at forbedre forholdene for de socialt udsatte, eller de svageste i samfundet. Det var således ikke uden grund, at han blev formand for Broager Andelsboligforening, da han og hustruen solgte familiehuset på Møllebakken og flyttede ind i de ny opførte andelsboliger på Brombjerg.

Politisk var Eriks force absolut arbejdet i de mange udvalg, han var medlem af. Man var aldrig i tvivl om hans holdninger. Hans stille facon, og ikke mindst hans stærke værdisæt var med til at bære mange politiske beslutninger igennem til gavn for udviklingen i daværende Broager Kommune. Mange fastlåste forhandlinger blev ofte løst med en kvik bemærkning fra Eriks side, efterfulgt af en glad latter. Jeg satte gennem årene utrolig megen pris på hans glade sindelag, men også hans utrættelige indsats for at bedre forholdene for de svageste i samfundet. Man vidste altid, hvor man havde Erik i en forhandlingssituation.

Han var bl.a. yderst aktiv i bestræbelserne på at bygge andelsboliger i Broager. Først i Broager Midtby, senere seniorbofællesskabet Granly og andelsboligerne på Brombjerg, ombygning af plejehjemmet Vestervang til seniorboliger og sidst de ældrevenlige andelsboliger, hvor slagter Jørgen Jørgensen tidligere havde sin forretning. Dertil kommer andelsboligerne på Bennediktes Vej og Sundgade i Egernsund. Gennem årene fastholdt han fokus på kvalitet i byggeriet og løbende renovering. Selv om han gerne havde set Broager Andelsboligforening fastholdt som en selvstændig boligforening, var han alligevel forudseende nok til at anbefale en sammenlægning med B 42 i Sønderborg. En sammenlægning, som har fortsat den positive udvikling, sidst med planer om nye ældrevenlige boliger, hvor den tyske børnehave tidligere holdt til på Vestergade.

I forbindelse med genopbygningen af Cathrinesminde Teglværk gjorde Eriks sig også gældende, både politisk, men også via hans store netværk som murer, faglærer og ikke mindst som formand for murerforbundet. Han var medinitiativtager til at gennemføre flere efteruddannelsesforløb for faglærte murere på Cathrinesminde Teglværk, hvor de som led i efteruddannelsen opførte flere spændende murværker med sten fra Egernsund TEGL. Murværkerne står stadig i én af tørreladerne – nærmest som rene kunstværker.

Med Erik Teicherts bortgang har vi mistet en stor personlighed, der aldrig svigtede de svageste i samfundet, og som på de indre linjer gjorde en stor indsats for fællesskabet. Vi har mistet et familiemenneske, der altid var parat til at hjælpe de nærmeste og familien med sit glade væsen og støtte, når tilværelsen ikke var helt som vi kunne ønske os.

Æret være Erik Teicherts minde.

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk