BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Fjernvarme og naboer søger at løse konflikt

27-04-2019Debatten var skarp, følelsesladet og til tider uforsonlig, da generalforsamlingen i Broager Fjernvarme drøftede støj i forbindelse med projekt grundvands-varmepumpe. 

Både fjernvarme og naboer havde gerne set en roligere afvikling. Og aftenen endte i et kompromis, et konstruktivt kompromis, så fjernvarmen i Broager og naboerne på Ramsherred nu er enige om at nedsætte en lille arbejdsgruppe, hvis opgave det bliver at tilrettelægge en supplerende ny støjmåling.

- Gruppen bliver nedsat, sandsynligvis i næste uge, og skal drøfte, hvornår og hvordan en supplerende støjmåling kan gennemføres, for det er vigtigt, at det sker under de produktions- og vejrforhold, som en akkrediteret støjmåler kræver.

Ramsherred bekoster selv støjmålingen, og når resultatet foreligger, vil gruppen forholde sig til konklusionen. Hvis den nye støjmåling viser et andet resultat end den måling, fjernvarmen har gennemført, så er det vores synspunkt, at det så må være op til myndighederne at afgøre, hvad der videre skal ske, mener formanden for Broager Fjernvarme, Peer Monger.

Fakta er, at fjernvarmen har myndighedernes godkendelse. Støjen ligger under grænsen. Der er ikke noget at komme efter.

Den oplevede virkelighed for nogle af naboerne på Ramsherred er, at støjen er så belastende, at de føler det ulideligt at bo nabo til fjernvarmen, efter at der er kommet fuld tryk på brugen af grundvandet ved Vemmingbund til fjernvarmen i Broager. Naboerne anfægter kvaliteten og myndighedernes godkendelse.

Arne Staugaard, Ramsherred 11, havde indsendt forslag om at få drøftet støjen, og han er tilfreds med mødets udfald.

- Vi har forsøgt et par år at komme i dialog med fjernvarmen, og jeg synes, det er udmærket med en arbejdsgruppe i forsøget på at finde en mindelig løsning, som begge parter kan leve med. Det tror jeg er til gavn for alle parter. Vi kan takke Ole Hansen for forslaget, siger Arne Staugaard, som nu afventer et udspil fra fjernvarmen med hensyn til at få arbejdsgruppen nedsat.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk