BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Føler sig tvunget til at sælge Vestergade 28 i Broager by

29-01-2019


Charmerende eller til nedrivning (Foto: Kristian Pallesen)

Vestergade 28 er tilsyneladende en ganske almindelige adresse på en udlejningsejendom i Broager by. Men også kun tilsyneladende. For til ejendommen er knyttet en fundats, et formål. Og fundats-bestyrelsen er kommet i problemer. – Vi kan ikke få de lejere ind, som fundatserne kræver, fortæller sparekassedirektør Lars Christensen, Broager Sparekasse, som i rigtig mange år har stået for udlejningen. Nu er huset sat til salg.

Ejendommen blev den 10. februar 1953 for 0 kroner overdraget til ”Søskendeparret Peter Hansen og Inger Andresens Legat til Fordel for værdige trængende Enker, Enkemænd eller ægtepar fra Broager By”.

 – Og indtil for fem-seks år siden lykkedes det at leje ud til ældre i Broager. Men uden de ældre lejere, har vi måttet leje ud til unge for at få penge i kassen til driften, og det er ikke i overensstemmelse med kravene, fortæller sparekassedirektør Lars Christensen, Broager Sparekasse, som i alle årene har stået for udlejning og administration af ejendommen. Uden honorar, bedyrer han.

Derfor har sparekassen søgt og fået Civilstyrelsens accept af, at huset sættes til salg. Legat-bestyrelsen besluttede derfor i efteråret at bemyndige Sønderborg Kommune at forestå handlerne, og efter en runde med tre mæglere blev Vestergade i sidste uge udbudt til salg for 995.000 kr.

- Civilstyrelsen har krævet, at der bliver tale om en reel handel til markedspris, så der ikke kan rejses kritik f.eks. i forhold til salg til én part uden offentligt udbud. Og Civilstyrelsen skal godkende køber, oplyser Lars Christensen.

I legatbestyrelsen sidder også sognepræst Stefan Klit Søndergaard, Broager, og borgmester Erik Lauritzen, og hermed har det i alle årene været borgmesteren, sognepræsten og sparekassedirektøren, der har varetaget legatets interesser. I sin tid var det sognerådsformand A. Nicolaisen, (den ældste af Broager Sparekasses direktører), provst Harald Rohleder, Broager, og sparekassedirektør Andreas Thomsen, Skodsbøl.

Det bemærkes i arveudlægsskødet, at bygningen er brandforsikret i den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger for en forsikringssum af 49.880 kr. Ejendommen er under Boets Registreringsforretning ansat til en værdi af 40.000 kr.

- Vestergade 28 er ved at falde fra hinanden indvendig som udvendig. Er en salgspris på næsten 1 mio. kr. realistisk?

- Det vil jeg ikke forholde mig til, men hvis bygningen sælges til nedrivning, bliver prisen formentlig en noget anden, bemærker Lars Christensen. I 1988 optog legatbestyrelsen et lån på 1.356.000 kr. i Kreditforeningen Danmark.

- Hvad vil I bruge provenuet fra salget til. Bliver pengene i sognet?

- Det har vi ikke taget stilling til. Den beslutning træffer vi først, når en handel er afsluttet. Og det kan tage nogen tid.

- Men et rygte vil vide, at I vil betænke kvindekrise-centret i Sønderborg?

- Det er nævnt som en mulighed. Men der er ikke truffet beslutning om, hvad pengene fra et salg skal gå til, understreger sparekassedirektøren.

 

Åbent hus på søndag

RealMæglerne Seeberg beskriver Vestergade 28 som en ”charmerende ejendom beliggende midt i Broager By”.

”Ejendommen er opført i 1900 og fremstår med pudsede facader og rødt tegltag. Det samlede boligareal er 206 m2 og fordeler sig på stueplan og førstesal og indeholder i alt 3 beboelseslejligheder. Alle 3 lejligheder er for tiden udlejet.”

Hvad bygningens charme er, ja det kan man se i detaljer på søndag, hvor der er åbent hus. Billeder og plantegning på mæglerens hjemmeside begrænser sig til 1. sal.