BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Første skridt tages onsdag - fordi vi vil udvikling

18-09-2021


Erik Krogh, formand for boliggruppen i Broager.

- Vi håber virkelig, at der på onsdag er god opbakning til den stiftende generalforsamling i Foreningen Broagerland 3.0 på Broagerhus kl. 19. For hvis det lykkes at virkeliggøre ideerne i projektet Broagerland 3.0, vil det være med til at forny det samlede boligudbud på Broagerland og fremme diversiteten i bolig og bydudviklingen, siger formanden for Udviklingsforums boliggruppe, Erik Krogh.

Han og boliggruppen har før den stiftende generalforsamling onsdag opfordret kommunen til at opklare, hvor regler og paragraffer for natur og miljø m.m. gør det muligt at udstykke nye områder til boligformål – også til at virkeliggøre det koncept, som byder på fællesskaber til at bo og arbejde på Broagerland.

- Vi tror på, tilføjer Christel Leiendecker, formand for Broager Udviklingsforum, at nye bo- og arbejdsfællesskaber med f.eks. 20 lejeboliger i et spændende miljø kan gøre Broagerland mere attraktiv for tilflyttere og samtidig være med til at fastholde flere, som ellers ville flytte fra Broager.

Den stiftende generalforsamling på onsdag er første konkrete skridt på vejen til at skabe nye arbejds- og botilbud efter et par års snak og udviklingsarbejde.

Christel Leiendecker indtræder i bestyrelsen i den nye forening Broagerland 3.0 på onsdag. Hun er udpeget af Broager Udviklingsforum og landsbylaugene på Broagerland, som står bag projektet Broagerland 3.0.

Christel Leindecker, formand for Broager Udviklingsforum, indtræder i den bestyrelse, som skal bringe projektet et skridt videre.