BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

For anden gang er beskeden til kommunen: Træf en ny afgørelse

11-10-2020


Ole Hansen må vente endnu engang på¨et svar.

Nu stiger presset på kommunen for at få at vide, hvad der er så hemmeligt for offentligheden, at Ankestyrelsen, som skal sikre, at kommunernes afgørelser er lovlige, nu for anden gang gang har underkendt Sønderborg Kommunes afvisning af at frigive oplysninger fra et referat i en sag om aktindsigt til en borger på Broagerland.

Første gang underkendte Ankestyrelsen kommunens afgørelse den 11. august. Anden gang er den meddelt kommunen i fredags, den 9. oktober.

Ole Hansen, Iller Strandvej, vil gerne vide, hvorfor politikerne ikke vil behandle hans ønske om at udstykke 21 byggegrunde ved Nejsvej i Broager.

Kommunen vil ikke fortælle hvorfor, eller i hvert fald ikke den hele sandhed. Og kommunen nægter at give Ole Hansen indsigt i et internt referat, som efter Ankestyrelsens mening måske indeholder oplysninger, der kan belyse sagen. (Og den viden har Ankestyrelsen, fordi styrelsen har læst det pågældende referat).

Med en vis rimelighed kan der således sættes spørgsmålstegn ved, om Sønderborg Kommune behandler deres borgere fair og ordentligt i sager, hvor borgeren og kommunen er uenige.

Kommunen bliver 9. oktober for anden gang ikke kun irettesat men også ”vejledt” om, at man ikke bare kan afvise Ole Hansen uden at kunne forklare hvorfor.

Første gang og anden gang

”Ankestyrelsen beder Sønderborg kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.” Det var beskeden til kommunen den 11. august i år. 

Kommunen gik i tænkeboks. Og 17. september fastholdt kommunen afvisningen. Ole Hansen valgte én gang til at indbringe afvisningen til Ankestyrelsen.

Og nu gentager Ankestyrelsen i et brev 9. oktober:

”Ankestyrelsen beder Sønderborg kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.” Altså præcis samme formulering og krav i august og oktober.

Sagens baggrund

Sagen handler om, at Ole Hansen ikke har fået den præcise forklaring på, hvorfor Udvalget for Teknik- og Miljø ikke politisk vil behandle et ønske om at udstykke 21 byggegrunde ved Nejsvej i Broager by.

Ole Hansen håber, at et referat i kommunens ”Strategisk Jordforsyning” kan løfte sløret. Kommunen nægter at frigive referatet. Men kommunens begrundelse for at holde referatet tilbage opfylder ikke begrundelseskravet i forvaltningsloven, fastslår Ankestyrelsen. Og derfor blev kommunen i august bedt om at træffe en ny afgørelse om aktindsigt - uden at følge Ankestyrelsen.

Sådan gik det ikke

Kommunens svar kom nemlig den 1. september, ikke som en ny afgørelse men med samme afvisning, underbygget med flere juridiske argumenter.  

Igen klagede Ole Hansen til Ankestyrelsen ved at sende klagen via Sønderborg Kommune, så kommunen får en ny chance for at tænke sig om én gang til.

Vi rokker os ikke, konkluderer kommunen. Og 17. september fastholdt kommunen sin afgørelse og sendte sagen til Ankestyrelsen. Svaret fra Ankestyrelsen 9. oktober er: Træf en ny afgørelse, lød beskeden for anden gang.

Den juridiske fight

Ankestyrelsen mener ikke, at kommunen har taget stilling til Ole Hansens eventuelle ret til aktindsigt i referatet fra mødet i Strategisk Jordforsyning efter §11 i 1985-offentlighedsloven.

Og selvom meget tyder på en juridisk fight mellem Ankestyrelse og kommune (med Ankestyrelsen som vinder, formodes. Red.), så er der også lidt vejledning i Ankestyrelsens besked den 9. oktober.

Ankestyrelsen mener nemlig, at referatet indeholder interne oplysninger, der muligvis er af væsentlig betydning for afvisningen af Ole Hansens ønske om at udstykke 21 byggegrunde.

Derfor skal kommunen forklare Ankestyrelsen, om der i referatet er oplysninger, som Ole Hansen har krav på i 1985-offentlighedslovens §11. Ankestyrelsen beder i den sammenhæng kommunen vurdere, om hensynet til det offentliges interesser går forud for Ole Hansens ret til at se referatet.

Man går efter mig personligt

Ole Hansen håber at få afklaret, hvad der er så hemmeligt, at han ikke kan få at vide, hvorfor politikerne ikke vil tage en sag om 21 nye byggegrunde på dagsordenen.

-Sagen er blevet personlig og politisk. Jeg ved jo, at forvaltningen havde anbefalet, at udstyknings-planerne blev behandlet. Det skete ikke, men hvorfor ikke? Spørger Ole Hansen.

 

- Tror du, at udstykningen af de 21 byggegrunde bliver til noget?


Jeg får kun lov til at udstykke grundene, hvis de for det første vil behandle sagen politisk. Og hvis de politisk er imod, får jeg ikke lov. Men lige nu afventer jeg et endelig afgørelse på, om jeg får indsigt i et referat der kan bidrage til svaret: Hvorfor afviser formand og næstformand i Teknik- og miljøudvalget at behandle min ansøgning.

Relaterede omtaler:

Planerne om den nye udstykning (21.december) klik HER

Ny udstykning er taget af dagsordenen (1. februar) klik HER

Broager-borger får ret i Ankestyrelsen (24. august) klik HER

I en ny afgørelse får Ole Hansen afslag (9. september) klik HER

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk