BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Fortæl om dine planer

08-09-2021


Fra Erik Esmann, Drosselvænget 15, Broager, har vi modtaget dette læserbrev:

Da Ole Hansen har trukket sig fra bolig-projektet i Nejs, og overladt projektet til Carsten Hansen(Carstens Maskinstation), vil jeg hermed opfordre Carsten til at komme med de planer han har for området.

Vil du ikke respektere den flotte kommuneplan fra d 18 dec.2019 ?

Der er i læserbreve givet mange gode begrundelser til at sløjfe Ole Hansens naturødelæggende projekt.

Et meget større trafikpres forbi Broager skole, som er stort i forvejen.

Ødelæggelse af skønt morænelandsskab, som for evigt bliver ødelagt.

Ødelæggelse af biologiske forbindelser for dyr og planters spredning og fri bevægelighed i de eksisterende naturområder.(Iller-Nejs-Egernsund).

Landsskabsformer ,som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de biologiske processer, bør bevares og holdes synlige uden skæmmende beplantning og bebyggelse.

Og der er mange flere.

Hvad siger du til at få et parcelhusområde tæt på din velfungerende maskinstation. Det kan vist kun give problemer (erhverv-parcelhuse-støjgener).

Jeg vil opfordre dig til at genoverveje projektet.

M.V.H.

Erik Esmann.