BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Fra Egebjerg får vi inspiration til Broagerland 3.0

14-09-2019


Morten Hylleberg - en ildsjæl og iværksætter.

Selvfølgelig er ydre trusler med til at samle et lokalsamfund og få de lokale til at tænke på, hvordan vi ændrer affolkning til i stedet at skabe udvikling.

– Men det vigtigste er, at borgerne indser, at de selv skal gøre noget, hvis der skal skabes bedre rammer, som tiltrækker både erhverv og bosætning, siger Morten Hyldeberg fra Egebjerg i Odsherred og peger på, at det jo også handler om, hvad huspriserne er lokalt.

Han er indlægsholder på mødet om, hvordan vi gør hele Broagerland til en frilandsby der tiltrækker flere borgere og flere erhverv. Især det sidste, indsatsen for at tiltrække virksomheder, lægger Morten Hylleberg på sinde. Broager.dk har talt med ham som optakt til mødet hos Frk. Jensen i Skelde torsdag den 26. september kl. 16-21, hvor han vil efter bedste evne vil forsøge at inspirere til den videre indsats på Broagerland.

Egebjerg i Odsherred ca. 30 km fra Holbæk er nemlig lykkedes at vende affolkning til udvikling og oplever efter syv års ihærdig indsats, at man nu er blevet et tilflytterområde, både for dem der vil bo der og for iværksættere, der vil skabe arbejdspladser.

Vigtigt at stå på to ben

- Jeg ved ikke så meget om, hvordan I tænker jer hele Broagerland som frilandsby, men jeg ved, at det er vigtigt at stå på to ben. At skabe de bedst mulige rammer for borgere og familier og huske at sætte fokus på mulighederne for at drive en virksomhed i lokalsamfundet, siger Morten Hylleberg, som har været med til at skabe rammer for ny tilgang af iværksættere i Egebjerg.

- Da vi i sin tid etablerede bylauget, havde vi de første år stor opmærksomhed på, at det skulle være dejligt at bo i og leve i Egebjerg med kulturtilbud og fritidstilbud. Den anden del af strategien var at tænke i erhverv. Vi lavede en iværksætterkuvøse, fortæller han og vil på mødet i Skelde torsdag den 26. september forklare mere om hvordan.

Selv flyttede han til Egebjerg med ca. 1.500 indbyggere for næsten 15 år siden. For syv år siden lyste lamperne rødt. Skolen var lukningstruet. Truende afvikling skulle venes til udvikling. Og borgerne samlede sig. Hvad har vi? Hvad vil vi? Disse to centrale spørgsmål blev ledetråd, og fra start var rigtig mange med i arbejdet.

- Mange falder fra, fordi de har travlt med alt muligt andet. Og det er OK. Kunsten med et udviklingsarbejde er, at det skal være sjovt og føre til resultater. Den korte version af vores indsats er, at elevtallet i skolen er steget. Vi er blevet tilflytterområde. Vi har tiltrukket iværksættere. Og selvom det har set svært ud, er det gået den rigtige vej på mange punkter, fortæller indlægsholder Morten Hylleberg.

-

Tilmelding på mail

Tilmeld dig mødet, frem til søndag, på mailen clausen1818@gmail.com  (Efter først til mølle, da Frk. Jensen jo ikke kan rumme flere hundrede).

Mødet begynder kl. 16. Efter to timer er der middag med lokale råvarer, og vi slutter kl. 21.

Læs mere i folderen om frilandsby på Broagerland ved at klikke her.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk