BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Fra kommunens pressetjeneste : Budgetseminar og enigheden

10-09-2021Et klart mål om kassebeholdningen, en nedjustering af anlægsbudgettet samt en realisering af effektiviseringskravet er blandt de emner, Sønderborg Byråd har fundet fælles forståelse for under Byrådets årlige budgetseminar.

Sønderborg Byråd har været samlet torsdag den 9. og fredag den 10. september 2021 til budgetseminar på Mommark Handelskostskole for at sætte rammerne for kommunens budget i 2022. Og der er god stemning omkring budgetprocessen for kommunens husholdningsbudget, hvor særligt rammerne for kommunens budget har været i fokus.
 
- Vi har vendt mange ting og har haft gode drøftelser på tværs i Byrådet. Og det glæder mig meget, at Byrådet er enige om en stor del af de overordnede rammer for kommunens budget for 2022. Jeg ser det som et godt tegn på, at vi formentlig kan samle Byrådet bag en fælles budgetaftale efter de kommende forhandlinger, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen. 

På budgetseminaret har Byrådet valgt at følge den økonomiske politik om, at målet på 75 mio. kr. i kassen skal overholdes. Derudover er der enighed om, at det tidligere effektiviseringskrav på 45 mio. kr. skal realiseres i årene 2023-25. Det skal primært ske ved budgetreduktioner på administrative udgifter, herunder bygningsdrift.
 
I 2021 har de samlede anlægsinvesteringer i Sønderborg Kommune været på 650 mio. kr.
 
- Sønderborg Kommune har de senere år gennemført mange og store anlægsinvesteringer og dertil lavet ekstraordinære investeringer i forbindelse med Covid-19 pandemien. Så håndværkere og byggebranchen har nok at se til, og derfor er vi enige om, at udgifterne til anlægsinvesteringer skal drosles ned de kommende år, siger Erik Lauritzen.