BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Fra kommunens pressetjeneste : Udgifter til ledige falder markant

08-10-2021Højkonjunktur, mange i arbejde samt en særskilt indsats med Sønderborg I Arbejde betyder, at udgifterne til ledige i Sønderborg Kommune er faldet markant. Derfor bliver budgettet for 2021 på arbejdsmarkedsområdet nu reduceret med 9 millioner kroner.

Det går ret godt for erhvervslivet i Sønderborg Kommune, og derfor skal der bruges mange hænder på arbejdspladserne. Det afspejler sig i, at færre og færre er uden job i Sønderborg Kommune. I procent er ledigheden faldet fra 4,3 pct. i januar 2021 til 2,6 pct. i juli 2021. En udvikling som forventes at fortsætte resten af året.
 
Det betyder, at budgettet for arbejdsmarkedsområdet kan reduceres med 9 millioner kroner
 
- Reduktionen, ni millioner kroner, skyldes at vi lige nu har en meget lav arbejdsløshed i Sønderborg Kommune. Det skyldes også Sønderborg I Arbejde, hvor kommunen i tæt samarbejde med virksomheder, faglige organisationer og uddannelser har gjort en ekstraordinær indsats for at afbøde virkningerne af Covid-19 pandemien. Og det virker så godt, at Sønderborg I Arbejde også fortsætter det kommende år, da der er sat penge af i budgettet for 2022, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. 

To gange i 2021 følger Byrådet op budgetterne for politikområderne, og den seneste gennemgang viser, at Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets driftsbudget 2021 kan reduceres med 8,8 mio. kr.
 
- Der er højkonjunktur, og det betyder, at efterspørgslen efter arbejdskraft er stor. Det er til gavn for alle grupper af ledige, og især positivt for de personer, der får job og bliver en del af arbejdsstyrken. Det betyder samtidig færre borgere på overførselsindkomst, og det er positivt for kommunens økonomi., siger Niels Ole Bennedsen, næstformand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder på landsplan, og det er over en bred kam, at der skal bruges færre udgifter til ledige i Sønderborg Kommune. Det gælder blandt andet for dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt seniorpension. Derimod er der flere udgifter på sygedagpenge, fordi antallet af personer på sygedagpenge stiger som en konsekvens af de midlertidige sygedagpengeregler under covid-19.