BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Fredningsnævnet indkalder til møde om hvidtjørnen

26-04-2021For fire år siden, den 17. maj 2017, skrev vi på broager.dk om, hvordan der blev plantet en ny tjørn i stedet for Danmarks ældste hvidtjørn, der definitivt faldt   endeligt ved en storm i 1999.

Tilbage stod kun en træstump fra Erik af *Pommerns tid (1419-1439).

I1923 blev den gamle tjørn fredet. Og i maj 2017 skænkede en privat giver en ny tjørn, som kunne supplere det gamle skilt om tjørnens historie, og bænken, så historien ikke døde hen.

Borgmester Erik Lauritzen holdt indvielsestalen over den nye tjørn og sagde bl.a.:

-Det er dejligt, at I som borgere i lokalområdet værner om historien og genopbygger, hvad der er faldet. Det er med til at holde fast i historien og i de gode historier, som kommunen bugner af.

Træet er ikke plantet for at holde noget væk – men tværtimod for at invitere folk hertil, understregede borgmesteren. Men siden er både bænk og skiltet med historien fjernet fra stedet.

Den 3. november sidste år rejste kommunen så på lodsejerens vegne en sag for at få fredningsnævnet til at ophæve fredningen. Et første forsøg på at indkalde til offentligt møde om sagen måtte aflyses pga. corona. 

Offentligt møde 20. maj

Mødet er nu indkaldt til torsdag den 20. maj kl.13 på Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg med efterfølgende besigtigelse på stedet, hvor tjørnen stod.

Efter udfasningen af forsamlingsloftet, må man være 25 personer indendørs og 75 personer udendørs (som det gælder d.d.). Derfor henstiller fredningsnævnet til, at hver interessent i sagen møder op med så få repræsentanter som muligt. Besigtigelsen gennemføres kun, hvis de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer tillader det. Tilsiger de sundhedsfaglige retningslinjer, at mødet alligevel ikke kan gennemføre, må det forventes, at mødet aflyses.

Der blev gjort en stor indsats for, at landets ældste hvidtjørn ikke led skade. Som fredningsnævnet skriver i indkaldelsen til mødet:

”Det fremgår af fredningen i december 1923, at det skønnedes af naturvidenskabelige hensyn at være af væsentlig interesse at frede træet.

I henhold til fredningsbestemmelserne må træet ikke fældes, så længe det er i live, ligesom der ej heller må foretages foranstaltninger ved træet, som kan medføre beskadigelser af dette. Terrænet under træets krone må ikke graves o.l., hvorved rødderne kan beskadiges.”

Delte meninger

Tidligere omtale af historien om hvidtjørnen viser, at det er en omdiskuteret sag, fredningsnævnet vil høre meningerne om den 20. maj:

Læs mere

Ny tjørn plantet i maj 2017, læs mere HER

Tjørnen skal have omsorg og ro, 28. maj 2017, læs mere HER

Ejeren vil have fredningen ophævet, 24. juni 2020, læs mere HER

BIB landsbylaug: Bænken ved tjørnen skal op igen, læs mere HER

I årbogen Broagerland XXI er tjørnens historie skrevet, læs mere HER

 

Fredningsnævnets dokumenter:

Fredningsforslaget kan læses HER.

Budgetoverslaget kan læses HER.

Fredningen der foreslås ophævet kan læses HER