BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Frikvartererne udfordrer både lærere og elever

12-05-2021


Håbet er at en ny melding fra København tillader dette skue.

I mandags blev det næsten en normal hverdag for alle elever på Broager Skole. Samtlige klasser gik fra nød-undervisningsskema til normalskema. Med fysisk fremmøde. Men under corona-reglerne.

Disse regler går bl.a. ud på, at klasserne skal holdes adskilt – både i undervisning og i frikvarterer, hvor klasserne ikke må krydse hinanden.

Og frikvartererne giver spændinger!

Børnene forstår ikke, hvorfor de skal være klasseopdelt og især, hvorfor de ikke engang må krydse hinanden. Hverken lærere eller andre kan forklare og forsvare reglen.

-Problemet er for os, at når alle børn er samlet og ikke må krydse hinanden, heller ikke i frikvarterer, så er der ikke meget plads til hver klasse, siger skoleleder Claus Brink Christensen og forklarer udfordringerne sådan:

-Børnene må mødes om eftermiddagen, spille bold sammen om aftenen på tværs af årgange og alder. Men de må end ikke krydse hinandens veje i et frikvarter på skolen. Det er uforklarligt over for børnene. Det medfører spændinger, men vi er nødt til at overholde reglerne. Så vi skiller dem ad. Konflikterne får vi ikke meget ud af. Det giver ikke nogen mening at sende børn hjem, eller ringe til forældrene, siger Claus Brink Christensen og håber, at politikerne også lige vil kigge på de håndtag at skrue på, som de glemte ved seneste beslutning om skolegang!

Forbuddet mod at blande klasserne betyder konkret også, at 7. 0g 8. årgangs valgholdsundervisning i billedkunst, musik og madkunstskab er aflyst, fordi valgholdene samler elever fra flere klasser.

Kun på ét område har skoleledelsen besluttet at dispensere.

Sorggrupperne genoptager deres arbejde

- Vi har de seneste år i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse ydet en stor indsats lokalt for at hjælpe børn, som har mistet en forældre eller en nærtstående. Det gør vi i to sorggrupper, én for de yngste og én for de ældste klasser, hvor børnene mødes med en lærer, som er specialuddannet i problemstillingen. Børnene møder på den måde ligestillede og kan bearbejde deres sorg sammen. De to sorggrupper genoptager deres arbejde, fastslår Claus Brink Christensen.

Is til alle på Broager Skole

Mens der har været hjemmeundervisning, udskrev kommunen en gå-konkurrence, så eleverne fik sig rørt efter de mange timer ved skærmen. To klasser på Broager Skole sikrede sejren til Broager. Og gevinsten som er en "is-bil” til skole skolen. – De to klasser konkurrerede på livet løs, og da 5. b var tæt på at slå 8. c, blev 8. c enige om lige at gå til Sønderborg også, så nu er der is til alle, når vi før sommerferien kan uddele gevinsten, fortæller Claus Brink Christensen og glæder sig over, at 1.-6. årgang viste mega stor opbakning til årets cykel-kampagne.

Skoleafslutningen

Håndbolddagen forventes at blive afholdt som afrunding på skoleåret, mens den sædvanlige temauge i uge 24 og 2 fagdage er aflyst, fordi skolen mener, det er vigtigt at elever/lærere kommer tilbage og nu får seks ugers ”normalitet”.

Skolelederen håber, at regeringen vil lempe restriktionerne så meget, at skoleafslutningen kan forløbe som sædvanlig – ved at alle på skolen får lov at samles og blive underholdt af afgangseleverne.

-Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre årsafslutningen bedst muligt. Måske åbnes der for mere i købet af de næste uger, og vi har en deadline den 4. juni, så der rent praktisk er tid til at forberede afslutningen. Vi håber meget, at København melder ud og giver grønt lys til, at vi kan samle 500-600 elever og lave underholdning.

En anden tradition er, at 9. klasserne holder en gallafest hos én af forældrene. Festen er i hus inden for rammerne af corona-restriktionerne.