BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Gendarmstien - et skridt foran

30-08-2018Af Kaj Østergaard

Gendarmstien er Sønderborg Kommunes svar på pilgrimsruten til Santiago de Compostela i Spanien. Aldrig før har jeg mødt så mange vandrere, løbere og cyklister på Gendarmstien som i år. Fra midt i februar og 16 uger frem blev der - som omtalt på broager.dk - registreret 32.000 personer på Gendarmstien via fire tællestationer. Dette skyldes flere ting :

*Den lange rekord sommer i 2018.
*Udnævnelsen til Europæisk kvalitetsvandrevej i 2015.
*1 times udsendelse på TV stationen DK4 i 2018 som er genudsendt mange gange.
*Del af Gendarmstien ved Kragesand er optaget på en liste over de 50 smukkeste steder i Danmark på siden smutturen.dk
* Færdiggørelsen af delstrækningen fra Høruphav til Vibæk Mølle.
* Opsætning af stillebænke og 6 shelters på Gendarmstien

Da Gendarmstien blev udnævnt til Europæisk kvalitetsvandrevej, som den eneste i Danmark, blev stien ændret et par steder, og der blev skiltet mere og bedre for at leve op til kravene for en Europæisk kvalitetsvandrevej.

Rim og remser

Den lokale forfatter Bente Løwe Christiansen har opsat skilte på Gendarmstiens standere med rim og remser om lokalhistoriske emner. Landsbylaugene på Broagerland har i 2017 og 2018 opsat mange stillebænke på Gendarmstien med et berømt citat skrevet på. På Gl. Færgevej i Brunsnæs er der f.eks et citat af Dalai Lama :  ” Stilheden er nogen gange det bedste svar ”.

Gendarmstien er en sand naturperle som har potentiale til at blive et af Sønderborg Kommunes bedste ”brand”, men det kræver, at kommunen hele tiden er et skridt foran med vedligeholdelse af stien, græsslåning og tømning af affaldsbeholdere. Skiltningen skal også være korrekt og kort, APP og hjemmeside skal være ajour. Lad mig give nogle eksempler :

Fejl-informationer

I maj 2017 skete der en tragisk ulykke hvor en mand blev trampet ihjel af en ko, hvor Gendarmstien krydser en mark ved Kragesand. Sønderborg Kommune ændrede hurtigt stiforløbet, så man slap for at krydse marken. Kort før det nye stiforløb er der dog en info stander som stadigvæk skriver at Gendarmstien går over marken og det samme på nogle oversigtskort og hjemmesiden. Ved start og slut af den nye strækning er der opsat 2 info standere, som jeg formoder skal indeholde et oversigtskort, men her 15 måneder senere er disse ikke monteret endnu. Jeg undrer mig over at toilettet ved Kragesand er lukket i perioden 1/11 – 1/4 , da der er megen trafik på Gendarmstien og på stranden hele året rundt.

I 2017 og 2018 er der opsat 3 shelters på Broagerland, hvor hjemmesiden skriver, at den ene ligger på Broagervigvej, men den ligger altså på Hvilsø Sti. Da Sønderborg Kommune opstillede shelteren i foråret 2017, navngav kommunen strækningen Hvilsø Sti og opsatte nye skilte for at give shelteren en adresse.

Vi venter på at give ”thumbs up”

Den 17. – 18. marts blev Sønderborg området ramt af højvande og kraftig østenvind som ødelagde dele af strandpromenaden i Sønderborg og Gendarmstien. Hurtigt lavede Sønderborg Kommune en nødtørftig reparation og 17. juni bevilligede Sønderborg Kommune 700.000 kr. til en omfattende reparation og kystsikring af dele af Gendarmstien. Der er mange som venter på at disse penge snart får ben at gå på, så der kan gives en ”thumbs up” når den nu spærrede vej ved Skeldebro åbner igen.

Kaj Østergaard - Broager


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk