BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Generalforsamling i Broager Vandværk

03-06-2021


Broager Vandværk A.m.b.a.
holder den ordinære generalforsamling
den 22 juni 2021  kl. 19:30 på Broagerhus

Dagsorden:

Valg af dirigent og protokolfører.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er Hermann Johannsen (Ønsker ikke genvalg) Walther Jacobsen (Modtager genvalg) og Poul Erik Nissen (Modtager genvalg)

På valg som suppleant er Ingolf Nielsen (Modtager genvalg) desuden skal der vælges en suppleant for 1 år, da Alex Villadsen ønsker at fratræde som suppleant.

Budget for det kommende år fremlægges
Behandling af indkomne forslag - skal være formanden skriftlig i hænde senest den 15 juni 2021 og afleveres på adressen Østergade 21 Broager.
Eventuelt.

Deltagelse i generalforsamling er betinget af fremvisning af gyldigt coronapas eller testresultat.

Med hensyn til et lille traktement efter generalforsamling ønskes tilmelding via mail kontor@broager-vandvaerk.dk eller tlf.. 74442107 senest den 15 juni.2021

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet
klik ind på vandværkets hjemmeside HER