BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Gode oplevelser at se tilbage på

14-03-2019


Ældre Sagen i Broager har fremgang i medlemstallet. Og én af forklaringerne på det er, at der sker meget. Tilbuddene er mange, fremgik det af formandens beretning på generalforsamlingen. Mona Rathe sagde bl.a.:

Vi har haft 10 bestyrelsesmøder. 2 gange Danmark spiser sammen og 5 søndagscafeer, her har vi haft besøg af Linda Holtz Petersen ,der  er gadesygeplejeske i Sdb.,  Martin Odmann fra Sdb. Forsyning , Michael Skaarup fra politiet , der fortalte om , hvordan man sikrer sit hjem mod indbrud. Kørelærerne Claus Johannsen og Brian Iversen der fortalte om  de nye færdselstavler og vigepligter . Vi har haft besøg af Susanne Holm , der fortalte om selvbestemmelse så langt som muligt , og Villi Nielsen , der fortalte om dit digitale liv

Vi har haft to rejser, en med fly fra Sønderborg til Toscana og en bustur til Kircheim.

Vi har også været på bustur til Bindeballe Købmandsgaard, Filsø , Ud i det blå - hvor vi slutter med  ”sat asparges” hos fru Thomsen , set Tirpitz, været på skovtur ved Taksensand Fyr og besøgt Flyvestation Skrydstrup .

I år har vi haft 1 cykeltur og været til Varde sommerspil som vi plejer.

Vores I.T cafe har holdt forskellige kurser her i foråret. Ønsker man med på et kursus, skal man altid tilmelde sig .

Cafeen har åben hver onsdag fra 10-14 . da kan man bare komme og få hjælp til de problemer der er med computeren, smartphones, tablets, kameraer eller andet . Har man specielle problemer der skal løses, er det en god ide lige at ringe til en i gruppen, inden man kommer .

 

Der er rigtig godt gang i alle de faste aktiviteter: petanque – krolf- minigolf- kortspil og gåture.

Spisevenner som vi startede op sidste år, er der også gang i. Vi har ikke så mange, men der hvor vi kommer, er de meget glade for vores besøg. Det samme gælder vore besøgsvenner.

Vi har stadig vores socialhumane gruppe og hjælpende hænder. Her ser det lidt mere tungt ud, da kunne vi godt bruge lidt flere ” kunder ”

For at vi kan have gang i så mange forskellige ting, har vi brug for alle Jer frivillige. Det er et kæmpe arbejde I laver året rundt, så I skal have en stor, stor tak for det arbejde, I hver især laver.

Meld jer ind i Broagerhus

Der skal også lyde en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere.

Til bestyrelsen i Broagerhus vil vi også sige tak for et rigtig godt samarbejde. Her vil vi opfordre vore medlemmer til at tegne et årligt medlemskab – det koster kr.50 og signalværdien af antal medlemmer har stor betydning overfor kommunen. Så det kommer i sidste ende også os selv til gode.

Til slut vil jeg gerne sige tusind tak til alle Jer, fordi I så trofast støtter op om det vi laver, det er en fornøjelse, med den opbakning I Gir`.

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk