BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Gode skridt på vejen til nye bo- og arbejdsfællesskaber

26-11-2019Tanken om at gøre hele Broagerland til frilandsby lever i bedste velgående, og senest er der taget rigtig gode skridt på vejen til at virkeliggøre den bærende idé: At vi selv skaber bo- og arbejdsfællesskaber og tiltrækker nye borgere, arbejdspladser og funktioner, fordi sådanne fællesskaber er fremtiden for mange.  Enlige, børnefamilier, folk i alle aldre viser den interesse men også mange mikroerhverv.

-Vi har valgt en ejendom på Broagerland, hvor der er plads til forskellige boliger, mikroerhverv, mødesteder og nye fælles funktioner både for dem, der lejer sig ind og for folk og småerhverv i området. Tænk f.eks. på kreative arbejdsrum, repair-cafe og fællesspisning samt en ugentlig markedsdag med lokale kvalitetsprodukter. Der er også plads til tilbygninger, og der er jord, som også kan bruges til mange formål. Det kunne f.eks. være forlagt undervisning, hvor børn lærer om natur, dyrker grøntsager og holder dyr, og sammen med områdets seniorer. Det er alt i alt rigtig gode rammer for at virkeliggøre det første bo- og arbejdsfællesskab på Broagerland, mener tovholderen fra Smøl, Ingebeth Clausen.

Oplæg klar i januar

Projektgruppen, som vil arbejde videre med at beskrive idéer og konkrete muligheder i den valgte ejendom, holder møde i aften tirsdag og vil senest med udgangen af januar aflevere et første oplæg til videre drøftelser blandt alle de involverede herunder med interesserede tilflyttere.

-Vi går i gang nu med at udveksle tanker om, hvad vi kan forestille os. I oktober lavede vi jo brainstorming med gode ting, sjove ting, og det skal vi gøre mere konkret, og vi skal have tjek på, hvad der er plads til.

I pilotprojektet Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby er der også nedsat en rekrutteringsgruppe.

Rekrutteringsgruppen

-Gruppens opgave er at tiltrække interesserede indflyttere, mikroerhverv og lokale brugere for i første omgang at høre om deres behov og interesser. Gruppen planlægger et første, større arrangement i februar eller marts, og inden da skal der ske en masse. Den efterlyser i øvrigt en person, der med interesse i sagen vil givet et nap med på de sociale medier. Du kan ringe til Ingebeth på tlf. 2346 1523.

Med resultatet af det seneste møde, hvor også aktive yngre med lyst til at være med i at skabe udvikling på Broagerland, er optimismen omkring Broagerland 3.0 styrket.

Alle interesserede vil fortsat blive løbende orienteret.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk