BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Grundvandsvarmen - et godt indblik i projektet

23-09-2018


(Foto: Anders Hilmer Hansen)

Ikke uventet var det fjernvarmens største investering i omstillingen til grøn energi, grundvandsvarme til knap 50 mio. kr., der fyldte i beretningen på generalforsamlingen i Broager Fjernvarme.

Peer Monger fortalte om processen med at tage de nye grundvandsvarmepumper i brug. Og han inddelte orienteringen i 11 punkter.

1. Grundvandsvarmeprojektet på Banestien står i sine rammer færdigt.

2. Udstyret producerer til fulde hvad vi forventede, idet alle dele lever op til specifikationerne, og vi nu erfarer, at det oppumpede grundvand har en temperatur på ca. 2 grader over det forventede, 11 grader i forhold til 9 grader.

3. Desværre har vi haft et problem med udstyrets udvikling af støj til omgivelserne, det lever ikke op til forventningerne og de specificerede lovkrav, der har været et massivt arbejde på at komme i mål, hvilket har medført, at vi på nuværende er i færd med at opsætte et meget omfattende støjreguleringsværn mod vest, nord og nordøst samt inde i bygningen/kompressorhuset. Det har betydet for os, at vi ikke har følt os i stand til holde indvielse på anlægget, men vi er fortsat fortrøstningsfulde og ser frem til dagen, hvor vi alle kan nyde tilstedeværelsen.

4. Vi har entreret med et meget erfarent firma IAC mht. støjdæmpning, de har stået for store opgaver, bl.a. støjdæmpning ved motorveje og jernbanestrækninger, det er en meget om kostelig affære, som vi ikke havde forudset.

Vi har tegnet en kontrakt med firmaet på en totalentreprise for etableringen og en efterfølgende støjmålingsrapport, der viser, at vi er i mål.

5. Maskindelen er parat og klar til den kommende sæson, vi har haft nogle store udfordringer med f.eks. et stort havari på den største kompressor, der af ukendt årsag pludselig havde en brækket krumtap. Skaden indtraf heldigvis under garantiperioden, så økonomisk er vi ikke blevet belastet. Vi har stadig lidt udfordringer med små olielækager og andre småting, men vi er tæt på.

6. Det har været en kæmpe opgave at afslutte sagen omkring nedgravning af rørforsyningen fra Vemmingbund og frem til Banestien, det er næsten 3 km i 2 store 400 mm plastrør, der forsyner anlægget med op til 400 m3 grundvand i timen, men

vi var udfordret på VVM screening - Naturfredning – Dybbølfredning.

7. Vi har fået tilladelsen til indvinding af den nødvendige mængde grundvand for en i første omgang fastlagt tid af 10 år, derefter søges der på ny via Sønderborg Kommune, så vejen er klar.

8. Vandprøvernes data viser fortsat en kvalitet, der netop er gode for vores proces, der er salt i vandet i en grad, så det ikke kan godkendes som drikkevand og ikke for meget til at skade vores nye pumpeudstyr.

9. Vi har fået en ny model for hvordan man mener undergrunden tager sig ud i det område, hvor vi oppumper vores forsyning, men om det er fakta eller teori kan vi ikke afgøre på nuværende, det vil først kunne ses om nogle år, men det vil have betydning for, hvordan vi skal operere i fremtiden, der er her tale om, hvorvidt det er et lukket system eller hvad vi har forestillet os, nemlig et åbent, underjordisk, gennemløb mellem Nybøl Nor og Vemmingbund. Det kan ingen med sikkerhed fastlægge.

10.Vi har haft store erstatninger til de områder vi har passeret i nedgravningen af rørledningerne, markskader, afgrødeskader, krydsning af hegn, placering og opbygning af pumpehuse, indhegning af disse osv.

11.Vi har haft i sinde at få tinglyst hele forsyningsrørledningen for at sikre både de involverede parter og vores egen tilstedeværelse på alle positioner, dette er løst og vi er i færd med at overtage arealerne fra lodsejerne, hvor vi har vores ledninger nedgravet, det sikrer os til enhver tid at kunne komme til rørføringen, hvis der skulle opstå problemer, f.eks. brud.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk