BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Håbet er, at opbakningen er der til at lykkes i 2019

24-04-2018


Tiden er løbet ud for cykelfærge-sejlads i år.

Cykelfærgen mellem Danmark og Tyskland kommer ikke til at sejle i år. Det oplyser initiativtagerne fra BIB landsbylaug på Broagerland. Gerhard Jacobsen og Jan Jessen lægger ikke skjul på, at den endelige beslutning er truffet om at udsætte sejladsen, fordi Søfartsstyrelsen spænder ben. Og det gør styrelsen ved ikke at meddele en tilladelse. Cykel- og passagerfærgen over Flensborg Fjord kommer ikke i rutefart før i 2019. Det oplyser BIB i en status til landsbylauget og projektets støtter – offentliggjort i dag tirsdag.

Ifølge den oprindelige forretningsplan for ruten skulle der indsættesen solardreven cykel- og passagerfærge mellem Brunsnæs og Langballigau med opstart i 2020. Men så opstod muligheden for at igangsætte en festfare før 2020 med fartøjet Elephanten, som tidligere har sejlet mellem Dragør og Limhamn.  

Vi har derfor i samarbejde med rederiet bag Elephanten arbejdet for opstart af denne testfase i juli 2018. Dette arbejde startede  ultimo december 2017, forklarer BIB Landsbylaug.

”Samarbejdet har givet inspiration til yderligere at inddrage havnene i specielt Egernsund,  men også i Kollund og i Flensborg i et testforløb. Vi har positive tilkendegivelser for anlæg i  disse 3 havne.

Der er sten på vejen, som tager tid at få fjernet:

1. På trods af tidligere tilkendegivelser har Gemeinde Langballig på møde 20.02.2018  afvist anlægsmulighed i Langballigau, idet der henvises til beskyttelse af ejeren af skibet Feodora II, som sejler mellem Langballigau og Sønderborg 1 gang om ugen og er hjemmehørende i Langballigau. Beslutningen har mødt heftig kritik fra tysk side.

2. Søfartsstyrelsen er godkendende myndighed for fartøjer og deres anvendelsesmuligheder.  Elephanten har status som bevaringsværdigt fartøj med mulighed for tilladelse til at udføre tur – sejlads.  Fartøjet har været godkendt til rutesejlads på Øresund mellem Dragør og Limhamn i form af cykel- og passagerfærge. Rederiet har ansøgt Søfartsstyrelsen om tilsvarende tilladelse til det samme på Flensborg Fjord. Med tilladelse fra rederiet har vi haft kontakt til Søfartsstyrelsen med henblik på tidspunkt for svar. Svar foreligger ikke pr. dags dato.

Under disse omstændigheder er igangsætning af testfase i 2018 ikke realistisk. Igangsætning af testfase udskydes til 2019 med grundlag i afklaringer i løbet af 2018”, slutter orienteringen fra Gerhard Jacobsen.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk