BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Haderslev Stift afklarer juraen i skov-sagen

22-11-2019


Efter borgermødet går stiftet nu ind i sagen. (Foto: Kristian Pallesen)

Haderslev Stift går nu i gang med at undersøge juraen i skov-sagen i Broager. Spørgsmålet er nemlig, om menighedsrådet overhovedet har råderum til frit at vælge, om man vil søge om enten at bevare skoven eller om man vil søge om at fjerne skoven ud mod Brovej.

Skoven forhindrer frit indblik til kirken, men brugerne er rigtig glade for den.

- Stiftet har tilbudt menighedsrådet hjælp omkring juraen, oplyser stiftets kontorchef Lars Kjærgaard. Kernen i sagen er, om skovloven gælder, eller om den private Exner-fredning har fortrin for loven.

 I første omgang skal vi finde ud af, om der er en valgmulighed, om menighedsrådet har et valg at gøre, om man kan fælde skoven uden at få ballade, siger kontorchefen.

Juraen siger måske éntydigt, at der ikke er fredskovspligt. Så kan menigshedsrådet enten fælde uden fredningsmyndighed eller  søge fredningsnævnet om at få lov at bevare skoven.

Udspillet ligger hos menighedsrådet, hvor vi vil prøve at hjælpe dem lidt Men søger man dispensatin hos fredningsnævnet, kommer den også til forelæggelse for stiftet.

- I Sønder Vilstrup sagde biskoppen nej til at en landmand kunne plante skov med begrundelsen, at der var en fredning, som sikrede frit indblik til kirken. Gælder det også i Broager?

- Exner-fredningen vil vi normalt gerne håndhæve, og hvis udfaldet bliver, at menighedsrådet har et spillerum, anbefaler stiftet, at stiftets kirkegårdskonsulent bliver involveret og får mulighed for at udtale sig, før menighedsrådet går videre med sagen.

--

Ikke meget nyt siden november. Læs her


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk