BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Halvvejs i mål med at nedbringe CO2-udledningen

20-11-2019


Forleden fortalte en beboer i Dynt mig om, hvordan ægteparret med en renovering har nedsat deres samlede forbrug af el og varme til et par tusinder om året! En anden beboer i Iller har fortalt tilsvarende, om en reduktion til et samlet energiforbrug på ca. 5.000 kr. om året inkl. el til bilen. De bidrager til at nedbringe CO2 udslippet i kommunen.

Og i dag har kommunen offentliggjort, at vi er på vej til at nå delmålet om mindst at reducere udledningen i 2020 i hele kommunen.

Af energiregnskabet for 20918 fremgår det nemlig, at reduktionen allerede er på 49,3 procent i 2018. Det endelige mål er CO2 neutralitet i 2029.

Energiforbruget i kommunens bygninger tegner sig for 70 pct. af kommunens CO2-udledning. Der er gennem tiden investeret 175 mio. kr. i at energioptimere bygningernes forbrug af el, vand og varme og på opsætning af solceller. 44 kommunale bygninger har nu solceller.

En væsentlig årsag til det fine resultat er, at kommunen siden 2007 har halveret sit forbrug af naturgas - og her er det især konverteringen til grøn fjernvarme, der tæller. Det vil således medføre en yderligere reduktion af CO2-emissionen for de kommunale bygninger på Nordals, når også fjernvarmeanlægget i Havnbjerg går fra naturgas til grøn fjernvarme.

Virksomheden Sønderborg Kommune står for ca. 5 pct. af den samlede CO2-udledning i Sønderborg-området. Ud over energirenovering af bygninger har kommunen opsat en del varmepumper for at udfase olie og naturgas, tre fjerdedele af gadelysene er skiftet til LED, bilparken bliver gradvist grønnere, og nye grønne kvadratmeter nybyggeri afløser i de kommende år ældre og mindre energivenlig bygninger.

- ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 når vi kun, når alle bidrager, dvs. forsyningsselskaber, virksomheder, butikker, institutioner, boligselskaber, uddannelsessteder og borgere. Men vi har som kommune en forpligtelse til at gå foran som det gode eksempel, og det glæder jeg mig over, at vi lever op til. Og så har vi jo netop i Byrådet godkendt Klima- og energihandleplanen for 2019-2025 med et nyt delmål på 75 pct. reduktion i 2025. Så der er al mulig grund til, at vi alle fortsætter med at skrue endnu mere op for den grønne omstilling, siger borgmester Erik Lauritzen.

De procentvise reduktioner, som omtales, er i sammenligning med tallene fra 2007, som er året, hvor Sønderborg Kommunes byråd tiltrådte visionen om CO2-neutralitet i 2029, og hvor arbejdet med at etablere ProjectZero begyndte. ProjectZero er det offentligt-private partnerskab, som driver processen med at nå nullet i 2029.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk