BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Historien om mindehøjen i Broager

06-11-2018.Hvorfor har Broager en mindehøj? Hvad er mindehøjens historie.

Det skriver Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel om i dette indlæg forud for søndagens kransenedlægning ved Mindehøjen.

Klokken 11 lægges kranse fra Lokalhistorisk Forening, Det Nationale Udvalg og Broager Menighedsråd

 

Carl Jürgen Bock

Efter afslutning af Første Verdenskrig meldte der sig i Broager, som overalt i Sønderjylland, et ønske og et behov for at rejse et mindesmærke for de faldne fra sognet. Men det var først efter Genforeningen, at menighedsrådet tog sagen op.

Der fulgte lange drøftelser vedr. tilvejebringelse af midler, om pladsen til mindesmærket, om udførelsen af samme og meget andet. Man rådførte sig med sagkyndige interesserede personer på dette område. Stor hjælp fik man fra museumsinspektør Jens Raben fra Sønderborg. Jens Raben foreslog, at der skulle rejses en sten for hver af de faldne. Der skulle altså mange sten til og så skulle man have dem placeret, så det gav en helhed. Derfor foreslog han, at man lavede mindepladsen i form af en langdysse. Det syntes man godt om. Men den endelige form blev først vedtaget, da kunstneren Johann Skovgaard, Jægerspris kom ind i billedet som rådgiver.

Der skulle skaffes 175 sten

Pladsen var passende. Det blev så ikke en langdysse, men en runddyse, en slags kæmpehøj man enedes om. For at skaffe midler blev der foretaget en indsamling i sognet. Indsamlingen gav 5000.- kr. Resten bragtes til veje på anden måde (ingen kilder siger noget om hvordan). Arbejdet kunne begynde. Der skulle skaffes 175 sten. 165 sten hvori de faldnes navne skulle indmejsles, ni sten for hver by og en stor sten som overligger på højens top. De fleste sten blev fundet og hentet af egnens landmænd ved Skelde Strand. Flere familier leverede deres egen sten. Der skulles også bruges mange læs jord, som også blev leveret af egnens landmænd.

Efter et halvt år stod runddysen færdig. Mindehøjen havde fået sin form med 17 m i tværmål forneden og 7 m foroven med en højde på 3 m. Stenhugger Iwersen fra Sønderborg stod for behandlingen af stenene og indmejslingen af navnene med et kors på hver sten. Korsene er udført i tre forskllige versioner. Nogle mener at korsene siger noget om den faldnes nationale sindelag. Det har intet på sig. Det er ene og alene for variationens skyld.

Ialt blev der opsat 165 sten med 190 navne. At stenenes og navnenes antal er forskellige kommer af, at faldne brødre er anbragt på samme sten. Således er der to sten med hver fire brødre. To sten med hver tre brødre, 14 sten med hver to brødre. Den store sten på toppen, som vejer fem ton og er hentet ved SkeldeKobbel, bærer indskriften. STEN SATTE BROAGERLAND, SØNNER TIL MINDE, FALDNE I KRIGEN 1914-1918

På toppen plantedes ni små ege, én for hver af de ni kommuner.

Indviet 17. november 1922

Den 17. november 1922 blev mindehøjen indviet med en festgudstjeneste. Kirken var stuvende fuld. Alle siddepladser var optaget, pulpituret, som på det tidspunkt endnu var en del af kirkens interiør, var fyldt op. Folk stod op i sakristi, i våbenhuset og rundt omkring altret. Det siges at flere hundrede mennesker ikke kunne komme ind i kirken. Provst Emil K. Thyssen, Ulkebøl stod for gudstjenestens liturgi. Sognepræst Skjoldborg holdt prædikenen.

Efter endt gudstjeneste vandrede de mange mennesker under klokkeringen ned til den nye mindehøj. Provst Thyssen afslørede den store sten på toppen, som var dækket med et Dannebrog. Det gav han videre til pastor Nissen, som modtog det for menigheden.

Den tysksindede Pastor Nissen holdt den afsluttende tale, idet han rettede en tak til alle, som havde medvirket til mindehøjens fuldførelse. Herefter lyste han velsignelsen over de mange fremmødte. Stille og med alvorlige miner skiltes man og hver gik til sit. 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk