BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Hos alle opstår der en søgen efter et ståsted

06-03-2019I de her dage er det nøjagtig 40 år siden at Lokalhistorisk Forening for Broagerland så dagens lys, det var såmænd den 27, april 1979. Og 2 år senere, foråret 1981 blev Broagerlands Lokalarkiv en realitet. Rent faktisk kunne vi jo have valgt at fejre et 40 jubilæum. Det har vi nu valgt ikke at gøre, oplyste formanden, Carl Jürgen Bock på generalforsamlingen i aften.

Vi har jo stadig - efter at arkivet for nu to år siden flyttede ind i nye rammer her i Broagerhus - store udfordringer både økonomiske men også hvad angår materiel, så arkivet og udstillingsområdet kan fungere optimalt. Og arkivet har først sit 40 års jubilæum i foråret 2021. Så må vi tage den derfra.

"At udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistoriske værdier på Broagerland", sådan lyder foreningens formålsparagraf. Det prøver vi i bestyrelsen til fulde at efterkomme.

Dres Map stod i spidsen

Da foreningen blev stiftet for 40 år siden af en gruppe mænd og kvinder med en vis kærlighed til deres hjemstavn med Dres Map alias Andreas Petersen i spidsen, var det under meget beskedne forhold. Nogle af os husker tydelig Dres, som altid havde en mappe med sig.

I den samlede han dokumenter og gamle potteskår, som han fandt på sin vej rundt i kommunen. Der blev ikke gravet ler nogen steder på Broagerland, uden at Dres fulgte efter de store maskiner med sin mappe. Derhjemme sorterede han omhyggeligt papirer og potteskår. Papirerne dannede senere grundlaget for arkivet.

Meget er sket siden da.

Vi har alle vor smartphone i lommen, hvor vi noterer og fotograferer og en PC derhjemme og i arkivet, hvor all verdens ting, der har lokalhistorisk relevans, bliver gemt.

Men selv om vi lever i en lidt forvirret multimedia verden, som konstant maser sig på, opstår der jo blandt os alle sammen en søgen efter et ståsted, en identitet, som bl.a. kan findes i det lokalsamfund man bor i. Med det landskab. Med den befolkning og dens fælles historie, som binder det hele sammen.

Det er her Lokalhistorisk Forening har sin berettigelse og ikke mindst arkivet, som omhyggeligt værner og opbevarer dokumentationer fra en svunden tid.

Men som så meget andet så virker det hele ikke uden en masse mennesker, der på frivillig basis hjælper til i foreningens bestyrelse eller, og især som medarbejder i arkivet. De er lokalhistoriens vogtere.

En kæmpe ros og tak

En kæmpe ros og tak til det uegennyttige arbejde, der ydes i arkivet. Det er aldeles vigtigt, at der er vagthunde i arkivet men også blandt bestyrelsesmedlemmer, som konstant følger med i, hvad der sker på egnen og sørger for, at det bliver dokumenteret med bl.a. indsamling af avisudklip og billeder efter mottoet: Det der sker i dag, er historie i morgen, sagde Carl Jürgen Bock, som for 12. gang aflagde beretning for foreningens virke og gennemgik årets aktiviteter.

Jeg vil gerne rette en stor tak til mine bestyrelseskollegaer. Jeg synes, vi har igen fungeret som et godt team. To af jer har valgt at udtræde af bestyrelsen. Det er vi selvfølgelig kede af men respekterer jeg og har fuld forståelse for.

Tak for godt samarbejde med medarbejderne i arkivet og en særlig tak til arkivleder Orla.

Men uden opbakning fra medlemmernes side kan en forening selvfølgelig ikke fungere. Derfor en stor tak til jer medlemmer, sluttede Carl Jürgen Bock beretningen på årets generalforsamling.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk