BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Hvad vil vi med bymidten – det er temaet tirsdag

13-05-2022Fremkommelighed for alle trafikanter og bymidten i Broager som mødested – det er temaet i bystrategien for Broager, som byrådet vedtog for fire år sident. Nu har kommunen bedt et konsulentfirma om forslag til, hvordan midtbyen i Broager kan udformes, når kloakarbejdet er afsluttet om et par år.

Forslagene til en ny bymidte i Broager bør jo tage udgangspunkt i bystrategien. Men gør de det?

På tirsdag ved vi mere præcist, hvad politikerne får på bordet i august sammen med kommentarerne fra borgermødet, som Broager Udviklingsforum sørger for at indsende som bilag til politikernes behandling. Også kommentarerne til politikerne bliver offentliggjort på broager.dk.

Et konsulentfirma har nu udarbejdet tre forslag, tre skitser, til den fremtidige bymidte. Vi præsenterer skitserne i en særskilt omtale på broager.dk lørdag eftermiddag (14. maj) – og denne artikel handler om, hvad borgere har foreslået og byrådet har besluttet at arbejde for – med midtbyen i Broager.

Byrådet har i bystrategien for Broager beskrevet, hvad mål og midler bør være for at gøre midtbyen i Broager til et bedre sted at opholde sig. Og skabe rammer til flere aktiviteter. Til et styrket fællesskab.

Det allerførste fokusområde for udviklingen i Broager er: ”Et dejligt sted at bo – Det gode hverdagsliv” suppleret med fire undertemaer: Hverdagsfunktioner. Gode boliger til alle. Bymidten og de offentlige rum som mødested og Fællesskabet.

Det er bymidten, der nu er aktuel at forholde sig til for borgerne. Fordi hele bymidten skal kloakeres.

Asfalt og fliser bliver brudt op. Der skal graves, planeres og skabes et byrum, hvor pejlemærkerne er:

At arbejde for bedre fremkommelighed i bymidten for alle trafikanter.
At skabe rammer for gode og fleksible byrum/mødesteder/eventpladser/fællesarealer – til glæde for såvel byens borgere, oplandet, turister og andre besøgende.

Du kan læse mere om målet med at udnytte og udvikle bymidten i opslaget fra bystrategien, som vi bringer her (desværre ikke så læsbar– men klik på linkry til hele bystrategien vedtaget af byrådet.

Du kan læse hele bystrategien (forslaget blev vedtaget uden ændringer) ved at klikke HER