BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Hvor skal nye sommerhuse på Broagerland ligge?

06-05-2019Sønderborg Kommune har i lighed med øvrige kommuner fået mulighed for at udpege nye sommerhusområder og spørger nu borgerne: Har du et bud på et eller flere steder i kommunen, som egner sig til at blive omdannet til sommerhusområde, så fortæl om det. Broager Udviklingsforum modtager gerne forslagene senest den 18. maj for at koordinere og sende dem videre til kommunen, som skal have dem inden den den 20. maj. Formanden Dennis Kinastowski har mailadressen dkinastowski@hotmail.com 

Planloven er nemlig blevet moderniseret for bl.a. at styrke turisterhvervet, styrke butikkerne lokalt og skabe arbejdspladser. På landsplan giver den moderniserede planlov mulighed for op til 6000 nye, kystnære sommerhusgrunde - under forudsætning af, at mindst 5000 ubebyggede, kystnære sommerhusgrunde føres tilbage som landzone. Antallet gælder for to ansøgningsrunder til Erhvervsstyrelsen, både den i 2017 og den nuværende.

- Det giver rigtig god mening at konvertere ubenyttede sommerhusgrunde, som åbenbart ikke kan sælges, til andre grunde som er mere attraktive. Og det er helt i tråd med vores vision om at udvikle vores unikke kyster og skabe grundlag for markante og anderledes oplevelser i naturen. Derfor skal vi benytte chancen, når vi nu får den, og jeg håber, at borgere, organisationer og virksomheder vil byde ind med gode forslag og ideer til placeringer, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Et godt initiativ

Dennis Kinastowski, formand for Broager Udviklingsforum, siger om kommunens initiativ:

- Det er dejligt, at Sønderborg kommune vil styrke turismen i vores del ved at åbne op for nye bebyggelsesmuligheder, også på Broagerland. Der ligger mange muligheder i det for vores del af kommunen. 

Vi har vandet, skovene, roen og ikke mindst området til et sådanne projekt. Desuden står det fint mål med vores udviklingsstrategi.

Hvis I læsere har ideer til hvor det ville være mest oplagt at lægge et nyt Sommerhus område på Broagerland, så send mig jeres tanker om det i en mail til dkinastowski@hotmail.com så vil Broager Udviklingsforum tage det videre til kommunen.

I overvejelserne bør der ligge bl.a. tanker om infrastruktur, udviklingsmuligheder og ikke mindst adgang til det som vores kommende turister har brug for, bemærker formanden.

På baggrund af forslagene bliver der udarbejdet et forslag til tillæg til planstrategien, og det kommer i offentlig høring i september-oktober i år.

Ud over at annullere sommerhusgrunde er der mulighed for at omdanne nedlagte eller ikke-rentable feriehoteller samt fx campingpladser, der er blevet til overs, til sommerhusområder. Erhvervsministeriet kan endvidere give lov til, at en kommune kan placere flere nye sommerhusgrunde end det antal, der annulleres.

Tre områder undtaget

De nye muligheder gælder for kystnære zoner, som omfatter langt størstedelen af Sønderborg Kommune. Undtaget er tre områder - nemlig omkring Tandslet-Asserballe, omkring Nordborg By og Sø samt omkring Vester Sottrup, Ullerup og Tørsbøl-Kværs.

Kommunerne har ud over nye sommerhusområder mulighed for at udpege udviklingsområder, ligeledes inden for kystnærhedszonerne. Det er områder, hvor der er mere fleksible muligheder for at planlægge byudvikling og få landzonetilladelser, end det normalt er tilfældet i landzone.

Se mere på kommunens hjemmeside her,

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk