BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

I.P. Nielens gravsted er flyttet og renoveret

03-07-2020


Smukt renoveret. (Foto: Finn Wogensen)

Vedr. gravsted/ mindested for I.P.Nielsen.

Redaktionen har modtaget:

Efter en tidligere omtale, er det et faktum, at der i bestyrelsen for I.P.Nielsens fond har været ”en voksen” tilstede.

I løbet af ganske få uger har mindestedet for I.P. Nielsen været igennem en gennemgående omlægning/renovering, samt en lille flytning . Flot ser det ud.  - Godt klaret -  og tak til  ”den voksne”.

Ovenstående fik en særdeles lykkelig udgang, ikke mindst for vor kulturarv på Broagerland.

Dette kunne måske også for Menighedsrådet bruges som eksempel til bevarelse af mindesten om andre personligheder fra vort kirkesogn, når mindesten ikke mere skal stå på selve gravstedet p.g.a. at gravstedet slettes.

Der er jo masser af plads omkring Broager Kirke, blandt andet står der mange højstammede træer, som gror og lever ulovligt på et areal, p.g.a en fredningsservitut.

Mon der også i Menighedsrådet er ”en voksen” tilstede?

Med venlig hilsen

Ole Hansen
Illerstrandvej 30
Broager


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk