BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Indkalder Forum til møde om byudviklingen i Broager

07-02-2020Efter vinterferien inviterer Teknik og Miljøforvaltningen i Sønderborg Kommune Broager Udviklingsforum til en dialog om byudvikling.

Baggrunden er, at politikerne i Teknik- og Miljøudvalget synes at sætte udviklingen i Broager by på pause. Det frygter i hvert fald Udviklingsforum i Broager, fordi kommunen på det seneste både har spændt ben for byudvikling øst i Broager og har taget af dagsordenen, at der kan igangsættes lokalplanarbejde for byudvikling mellem Brombjerg og Nejs Bjerg. Udviklingsforums spørgsmål er derfor: Hvor kan Broager by udvikle sig, og hvordan kan bystrategien godkendt af byrådet blive til virkelighed?

Politikerne oplever det tilsyneladende mere som et spørgsmål om, at man i december har vedtaget en kommuneplan og nu ikke bare kan lave et tillæg til planen.                               

- Teknik- og Miljøudvalget har pålagt forvaltningen at indkalde Udviklingsforum i Broager til møde, så vi får afklaret, hvor udfordringer er, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, efter udvalgsmødet i denne uge og føjer til:

- Jeg oplever ikke, at den politiske holdning er, at vi sætter byudvikling i Broager på pause.

Boliggruppen

Udviklingsforum i Broager har nedsat et boliggruppe, som forsøger at få afklaret, hvad mulighederne er. I udvalget sidder Kristian Pallesen, Vagn Peter Petersen – og formanden for udvalget, Erik Krogh, som om politikernes beslutning om at invitere til møde siger:

- Kommuneplanen ser ud til at spænde ben for al byudvikling i Broager, med mindre politikerne ændrer holdning. Men vi ser frem til, at forvaltningen kan forklare os, hvor vi kan skabe byudvikling i Broager. For status er, at forvaltningen har tilbagekaldt en lokalplan i Broager Øst, og udvalgsformanden har fjernet et punkt fra dagsordenen om en ny udstykning mellem Brombjerg og Nejs Bjerg, siger Erik Krogh, formand for Forums boligudvalg.

Brev til politikerne

Forud for mødet i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag i denne uge sendte formanden for Broager Udviklingsforum, Dennis Kinastowski, og formanden for Forums boligudvalg, denne mail til alle udvalgsmedlemmer:

Til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget.
Den 3. februar 2020.

Broager Udviklingsforum skriver til dig i håb om, at I på mødet i morgen politisk vil beslutte at bidrage til at virkeliggøre bystrategien for Broager vedtaget af byrådet den 30. maj 2018, hvoraf det fremgår, at ”Det er vigtigt, at Broager by fremadrettet kan tilbyde et varieret og godt udbud af boligtyper, hvor det er attraktivt at skabe et hjem i alle livets faser”.

Baggrunden for den opfordring er, at formanden for udvalget, Aase Nyegaard, har underkendt forvaltningens tilsagn til Ole Hansen, Broager om at ”igangsættelse af lokalplan og KP tillæg forelægges TMU i februar 2020” jf. referat af mødet mellem Ole Hansen og fra kommunen Hanna Spilling og Svend Laursen 25. november 2019.

Af samme referat, sammenfattet af kommunens Erhvervsservice, fremgår, at Forvaltningen BY & Land er positive mht udstykningen.

Den 11. oktober anmoder Ole Hansen om optagelse af nyt udstykningsområde i Broager – til Planstrategitillæg 2019 (kommuneplan) og skriver bl.a. ”Er ovenstående område optaget i strategi 2019, pågår lokalplanudarbejdelsen”.

Efter flere møder og telefonsamtaler følger så mødet den 25. november, hvor det også noteres, at skovbyggelinjen skal ophæves i forbindelse med udfærdigelse af den nye lokalplan.

Aase Nyegaard forklarer til broager.dk i weekenden, at sagen er taget af dagsordenen, fordi en udstykning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen vedtaget af byrådet i december 2019. Men allerede den 11. oktober er der jo rejst et ønske om en udstykning.

I efteråret (d. 28. okt. 2019) anmodede Broager Udviklingsforum om grønt lys til at arbejde med planer om et seniorfællesskab i Broager Øst, hvor en lokalplan levnede mulighed for bebyggelse. Ønsket blev afvist af forvaltningen med den begrundelse, at man var i færd med at aflyse lokalplanen. (Lok.pl. nr. 601-1/Broager Øst). Vi håber på en videre dialog om, hvad der så er muligt.

Broager har brug for et bedre og bredere udbud, både af parcelhusgrunde og af bofællesskaber, dels som leje- dels som ejerboliger, så vi har fysiske rammer til både at tiltrække og fastholde borgere i alle aldre i byen.  

Broager Udviklingsforum appellerer derfor til, at udvalgsmødet må munde ud i, at boligprojektet mellem Nejs Bjerg og Brombjerg nyder fremme uden unødige forsinkelser. For selvfølgelig skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Ønsket handler om byudvikling og bystrategi, og Broager har brug for et klart billede af, at politikerne ikke sætter byudviklingen i Broager på pause.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk