BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Ingen adgang til dit job uden et gyldigt coronapas

14-12-2021Alle ansatte i Sønderboreg Kommune skal fra den 15. december kunne vise et gyldigt coronapas, når de går på arbejde. Det gælder således også ansatte på Broager Skole, i byens kommunale børnehaver, på plejehjemmet og andre kommunale arbejdspladser på Broagerland.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse, hvori det også understreges, at kravet indføres på linje med, hvad andre kommuner også har besluttet.

Tiltaget er blevet besluttet af krisestaben og vil gælde så længe, Covid-19 betegnes som en ”samfundskritisk sygdom.
 
Dermed lægger Sønderborg Kommune sig på linje med en række andre offentlige og private arbejdspladser, som har indført tilsvarende regler, efter at en ny lov fra Folketinget har gjort det muligt. Beslutningen er truffet ud fra et vigtigt beskyttelseshensyn til den enkelte medarbejder og borger og for den generelle driftssikkerhed i kommunen.
 
Kravet om gyldigt coronapas gælder alle personalegrupper – fra børnehaver og skoler over hjemmepleje, plejehjem og bosteder til kontorer og andre administrative enheder. Derudover vil der være særlige tilfælde, hvor en leder kan pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19. Det kan f.eks. være, hvis der er store smitteudbrud på en arbejdsplads, hvor det er afgørende at få inddæmmet smitten hurtigst muligt.
 
Hvis en medarbejder ikke kan vise et gyldigt coronapas på grund af manglende vaccination eller test, skal vedkommende hurtigst muligt lade sig teste for Covid-19 og oplyse sin nærmeste leder om resultatet af testen, så vedkommende hurtigt kan genoptage sit arbejde.
 
Medarbejderne orienteres både pr. mail og med brev i e-Boks.
 
Ledelsen i Sønderborg Kommune vil naturligvis være opmærksom på, at der er behov for en vis implementering i den første uge. Derfor skal de enkelte arbejdspladser drøfte tilrettelæggelsen af implementeringen af krav om coronapas i deres lokale MED-udvalg.
 
Kravet vil blive håndhævet af ledelsen på den enkelte arbejdsplads. Tilsidesættelse af kravet om coronapas kan i yderste tilfælde få ansættelsesretlige konsekvenser.