BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Jeg har fulgt med på sidelinjen

30-09-2021


Læserbrev fra Ole Hansen, illerstrandvej, Broager.

En kommentar til Broagerland 3.0 fra en borger, der har fulgt lidt med på sidelinjen.

Først et tillykke med, at der på nuværende tidspunkt er politisk opbakning til projektet, ” Nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland.”

I budgetbemærkningerne til budgettet for 2022 står skrevet  at:”Økonomiudvalget har kompetencen, og at det er udvalget meget magtpåliggende  i nærmeste fremtid, at få sat struktur på nye  muligheder  for bo- og arbejdsfællesskaber. Så politisk er projektet sat på plads.

Det ser åbenbar ikke ud som om, at det er nødvendigt med en Behovsanalyse, som Sønderborg kommune ellers har argumenteret for er nødvendigt i forbindelse med andet udviklingsprojekt -

Det forekommer mig meget mystisk!

Iflg. Ingebeth Clausen blev projektet Broagerland 3.0 født på Folkemødet på Bornholm i 2018, hvor et par repræsentanter for Smøl Bylaug var repræsenteret.

På mødet holdt phd. socialrådgiver, med landsdistrikter som speciale, Hanne Tanvig, et foredrag om Frilandsbyer i landsbyer. Kontakten med ovennævnte blev holdt ved  lige, og næste skridt var at søge om en pose penge til at følge op på projektet.

 Dette lykkedes med en pose penge med 500.000 kr.

Den 22.10.2019 var Hanne Tanvig så til opfølgningsbesøg, og besøget blev afholdt på Iller Slot i Broager.

På samme møde var også lektor og forsker fra Syddansk Universitet,(Alsion) Susanne Gretzinger, som gjorde meget ud af at fortælle om det nye begreb ”Socialt Entreprenørskab, hvor man  i dag udvikler initiativer, løsninger og produkter  i fællesskab. Det er jer, (de fremmødte på mødet). modsat  Ildsjæle, der kæmper alene og for egne ideer og midler. - Disse taber terræn.”

 

Sønderborg kommune har i en periode haft 2 personer tilknyttet projektet, +  der er udført trykkeriarbejde omkring projektet.

Undertegnede gætter på, at der på nuværende tidspunkt er brugt en lille million på projektet. (En opfølgning på et anlægsregnskab vil kunne synliggøre det rigtige tal).

Således som projektet er skruet sammen helt fra start, så er det vel ikke rimeligt at kalde det Socialt Entrprenørskab, i og med der er højt uddannede personer, og kommunalt ansatte, der har båret projektet Broagerland 3.0 frem til det stadie, det er i dag. Det er ikke ”en blomst, der er groet op i en baghave i Broager.”

Endvidere argumenteres der også for, at projektet Broagerland 3.0 vil understøtte øget befolkningstilvækst i Broager. Dette er rigtigt, - vel at mærke, som at  andre udviklingsprojekter har samme effekt.

 Næste øvelse for at realisere Broagerland 3.0 er så, at der skal oprettes en Erhvervsfond på 300.00 kr., som skal samles ind blandt beboere i Broager. Tør man her stille et lille forsigtigt spørgsmål:

Projektet Broagerland 3.0 har udgivet en pjece med fine illustrationer af  bo-og arbejdsfællesskaber/mikrovirksomheder. Projektet ligner noget til en pris af ca. 30 – 40 millioner kr. (- eller hvad?) Har man en forklaring på det? Og kan bestyrelse finde penge til det? Og i så fald, hos hvem? Og hvordan kan en investor få sin andel ud igen?

Nu kan læseren jo mene og sige om alt det ovenstående skrevne, hvad man vil. Og mange vil sikkert sige:”Nu er ham Ole på Illerstrandvej da ved at blive en gammel, sur mand. Kan han da ikke bare passe sig selv. Og til det kan jeg sige: ”Jo, det kan jeg godt, men jeg kunne ikke få lov, for i det tilfælde, jeg kunne det, havde der stået 21 boliger på Nejsli, med mange flittige beboere, der havde kunnet understøtte kommunens skatteudskrivningsgrundlag.

Ole Hansen

 

Et svar fra Ingebeth Clausen til Ole Hansens læserbrev

Kommentar til Ole Hansens indlæg om Broagerland 3.0, af Ingebeth Clausen, Smøl.

Egentlig tænkte jeg til en start, at dit læserbrev måtte tale sit eget sprog og stå uimodsagt. Men alligevel tager jeg til genmæle, for sagen fortjener ikke en så nedgørende og fejlagtig omtale. En række af de forhold, du nævner er ukorrekte, og flere har slet ikke noget med Broagerland 3.0 at gøre. Du vælger desuden at se bort fra, at der bag Broagerland 3.0 står rigtig mange aktive personer, der har taget et langt, sejt træk og i øvrigt opnået stor anerkendelse ifm. nomineringen til Årets Landsby 2021. Foreningen Broagerland 3.0 kunne derfor også stiftes forleden med betydelig deltagelse. Det kan godt være, at nogen har svært ved at se mulighederne i Broagerland 3.0 nye bo – og arbejdsfællesskaber, men hvordan ville idrætsforeninger, fodboldklubber og tusindvis af andre foreninger i Danmark have det, uden frivillige. Det samme gælder også for Broagerland.

 

 Blot et par ting der er ukorrekte:

Susanne Gretzinger, lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU, har ikke været indblandet i Broagerland 3.0-projektet, men derimod i et Interreg-projekt: ”Benefit4Regions”.

Hanne Tanvig er ikke socialrådgiver, men seniorrådgiver ved Københavns Universitet med speciale i landdistriktsforskning og –politik.

Vi lever i et frit land hvor vi har ytringsfrihed, det betyder også at vi har et ansvar for at det vi skriver og sender ud i medierne, er faktuelt korrekt.

På vegne af arbejdsgruppen bag det hele og dermed også stifterne af Foreningen Broagerland 3.0,

Ingebeth Clausen