BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

K-valg 2021: Byvandring og Byudvikling i Broager

26-01-2021


Erik Krogh, Hans Valdemar Moldt og Daneil Staugaard på byvandring.

Af Erik Krogh, Venstre-kandidat til kommunalvalget 2021.

Sammen med Venstres byrådskandidater Daniel Staugaard og Erik Krogh drog Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby og Venstres lokale vælgerforeningsformand Hans Valdemar Moldt fredag på byvandring i Broager, for at se på byudvikling.

 

Både byparken, Torvet, planerne for grunden ved den gamle børnehave, de mange aktiviteter på Broagerhus og nye udstykningsmuligheder, der kan sikre bosætning og udvikling i Broager var en del af gåturen.

 

Det var ikke vejret, der var med de 4 Venstrefolk. Det viste sig fra sin absolut mest danske side med regn, rusk og lidt pletvis sol, Men humøret var højt og de mange input til, hvordan vi i fællesskab kan udvikle Broager, vil indgå i det politiske program for, hvordan hele Sønderborg Kommune fremover kan udvikles.

 

Venstre samler lige nu ideer til, hvordan vi kan gøre hele Sønderborg kommune stærkere, men ligesom alt andet, så påvirker Coronaen arbejdet og det betyder, at mange møder og besøg er aflyst og skubbet til senere på året, men der holdes digitale møder med alle der gerne vil bi-drage og der gennemføres gåture forskellige steder i kommunen.

 

På torvet så de fire Venstrefolk på udvidelses- og omdannelsesplaner, der kan sikre bedre parkeringsforhold og samtidig skabe mulighed for både markedsdage og andre aktiviteter. Der er afsat tkr. 250 til dette projekt, som Venstre fik med i budgetforhandlingerne for 2021. Broagerhus, der jo som så meget andet er tvangslukket p.g.a. Corona blev der gjort ophold ved, og heldigvis vender aktiviteterne stærkt tilbage, når der genåbnes takket være lokale ildsjæle.

 

Broager har basis for flere nye udstykninger, der kan gøre Broager stærkere og tiltrække både børnefamilier, seniorer og øvrige. Området ved Jørgensby/Broager øst kan med fordel udvides med flere bynære boliger og ved naturvådområdet kan man passende indtænke et rekreativt område og klimatilpasning.

 

Ligeledes er der en række andre områder, der samtidig er bynære og med udsigt til natur og marker, hvor nye udstykninger kan placeres. Det er mange steder det kunne genlyde af børnestemmer og gode rammer for familier og ældre. Det flugter også med ønskerne fra lokalt hold og det bakker Venstre op om.

 

Vi skal udvikle hele kommunen, landsby, landdistrikt, omkringliggende byer og Sønderborg. Det er ikke et enten eller, men et både og, for at sikre, at vores kommune udvikles og gøres stærkere og vi får vendt den fraflytning fra kommunen, som vi har set gennem en længere årrække. 

 

Vi skal nemlig have gjort Sønderborg til en bosætningskommune, og det vil kræve investeringer i børne- og skoleområdet, men også at vi har flere attraktive boliger og byggegrunde og tør skære ned i administration og bureaukrati for at investere i vækst, velfærd og understøtte arbejdspladser og virksomheder.


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk