BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kampvalg om formandsposten i menighedsrådet i Broager

18-11-2020


Den nye formand, Marianne Tychsen.

Hvis nogen havde forventet ”alt aftalt på forhånd”, så viste menighedsrådet i Broager i aften onsdag, at det ikke var tilfældet ved det konstituerende møde. To medlemmer stillede op til formandsvalget, og Marianne Tychsen vandt over den hidtidige næstformand Anette Miang Jensen, som i et efterfølgende kampvalg om næstformandsposten fik flere stemmer end nyvalgte Jette Asmussen.

Uden modkandidater genvalgte rådet kasserer Georg Pedersen, kirkeværge Peter Hansen Rasmussen og  kontaktperson Anna Magdalene Petersen. Nyvalgte Laila Schau Andersen blev uden modkandidat valgt som sekretær, efter at formanden via telefon fik kontakt med hende. Laila Schau Andersen meldte nemlig i eftermiddag afbud. Hun er gået i selvisolation, fordi et nærtstående familiemedlem er testet positiv for COVID-19.

Marianne Tychsen ser det som en vigtig opgave at lykkes med at gøre det mndre arbejdstungt at være med i menighedsrådet.

-Vi prøver at stramme op alle steder og effektivisere beslutningsprocessen. Vi skal mødes om det, der er nødvendigt. Min intention er, at vi skal uddelegere til menighedsrådets medlemmer, så én får ansvaret for processen, og så vi får et godt forberedt oplæg og ikke alle skal diskutere det fra en start.  På den måde bør vi kunne afkorte den tid, vi bruger på at afklare et punkt på møderne.

Først og fremmest ser jeg hvervet som formand for menighedsrådet som en bestyrelsesformandspost som meget andet, hvor det handler om at få organisationen og personalet til at fungere optimalt.

Helt aktuelt får vi jo 1. december en præstestilling vakant, fordi Tina Iversen har fået andet arbejde. Vi har en vigtig opgave sammen med Dybbøl om at finde afløseren og vælge den rette. Vi kan jo have forskellige holdninger, bemærker formanden.

- Hvor ser du den største udfordring?

- Vi skal fortsætte gode gode samarbejde og have styr på de lidt større projekter, som er i sin vorden.Som formand ser jeg den største udfordring i at få tiden til at slå til, lyder svaret med et stort smil.

Billedet: Det nye menighedsråd er fra venstre Georg Pedersen, Marianne Tychsen, Anette Miang Jenen, Else Bonde, Jette Petersen, Torben Nielsen og Stefan Søndergaard. Fraværende på billedet er Laila Schau Andersen og Peter Rasmussen.


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk