BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kender du en udsat borger?

09-03-2019


Preben Storm, formand for kommunens Social- og Seniorudvalg, opfordrer alle, der er pårørende til eller kender hjemløse og andre udsatte borgere, til at fortælle dem om, at de nu kan få et socialt frikort, hvorefter de må tjene op til 20.000 kr. årligt skattefrit, uden at der modregnes i kontanthjælp, førtidspension eller andre offentlige ydelser.

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer. De skal være langt fra uddannelse og job og må ikke have været under uddannelse eller haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. det seneste år. Ordningen gælder i en toårig forsøgsperiode til udgangen af 2020. Herefter bliver ordningen evalueret af Børne- og Socialministeriet.

- Den allermest udsatte gruppe af borgere er de hjemløse, der gør brug af forsorgshjem og herberger. Vi står overfor en stor opgave med at gøre dem opmærksom på den nye mulighed.

Sønderborg Kommune har visiteret den første borger til ordningen.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk