BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kirke-skovens fremtid i Broager er i fare

24-03-2020


Meget tyderpå at juraen sejrer over følelelserne.

Borgerne i Broager kan godt begynde at indstille sig på, at Broager kirkes skov mellem Brovej/Solskrænten/Vestergade markant vil ændre karakter – eller måske helt skal fældes.

Miljøstyrelsen har nemlig i en mail til Haderslev Stift sendt klar besked om kirkeskovens fremtid. Det er den tinglyste fredningsdeklaration fra 1940, der har fortrin i spørgsmålet om at bevare eller fælde skoven. Det bliver fredningsnævnet, der nu skal spørges og afgøre, om noget af eller hele skoven skal fældes, fordi træerne er blevet så høje, at de tager udsigt fra kirken.

Af deklarationen fra 1940 fremgår det nemlig, ”at dele af kirkens omgivelser fredes mod bebyggelse af enhver art og mod høj beplantning og andre foranstaltninger, der kan virke skæmmende overfor omgivelserne eller hindrende for udsigten til Broager Kirke.”

Miljøstyrelsen skriver i svaret til stiftet bl.a.: ”Hvis fredningsnævnet kræver noget af/hele skoven fældet, fordi træerne er blevet så høje, at de tager udsigt fra kirken, så kan I lovligt fælde træerne, selv om de ikke er hugstmodne. Skoven skal dog retableres med nye skovtræer, så den opretholdes som skov.

Hvis fredningsnævnet afgør, at der slet ikke må stå skovtræer på arealet – uanset højden på træerne - skal jeg bede jer give Miljøstyrelsen besked om det. I så fald ophæver vi fredskovspligten på skoven.”

Fredningsnævnet skal med andre ord afgøre, om de høje skovtræer tager udsigt fra kirken. Svaret er sandsynligvis éntydigt: Ja, det gør de høje træer. Og dermed kan (skal) meningsrådet fælde de høje træer.

Spørgsmål to er: Kan nævnet tillade, at der plantes nye skovtræer, så skoven opretholdes som skov, eller må der slet ikke stå skovtræer i skoven, uanset højden på træerne?

Det svar må afvente, hvad nævnet beslutter. Og først når den beslutning er taget, ved vi, om kirkeskoven kommer til at fremgå med lavere bevoksning eller uden træer.

Menighedsrådet  

Formanden for Broager menighedsråd, Birgit Olesen Brockhattingen, har på grund af travlhed med at træne sygeplejersker og læger i Region Syddanmarks corona-beredsskab ikke nogen kommentarer lige nu men gentager, at menighedsrådet selvfølgelig vil følge afgørelsen – og nu skal forholde sig til at rejse sagen over for fredningsnævnet.

På borgermødet i november, som menighedsrådet indkaldte til, sagde Marianne Tychsen på menighedsrådets vegne:

- Når man læser fredningsteksten, er det rimelig svært at forstå, hvorfor vi har en skov. Der er høj beplantning, og det kan ikke diskuteres, sagde hun og pegede på, at der er to veje at gå.

Vi vil gerne have lovliggjort forholdene. Det kan vi gøre enten ved en fysisk lovliggørelse, ved at følge fredningen og fjerne skoven, eller ved retsligt at lovliggøre skoven ved at opnå en dispensation til at lade skoven forblive, som den er, sagde hun – med tilføjelsen: - En dispensationsansøgning vil blive fortolket som man mener, de tænkte dengang deklarationen blev skrevet.

Med svaret fra Miljøstyrelsen for få dage siden står det dog klart, at det bliver en ny fredningsnævns-afgørelse, der skal til, før menighedsrådet må forholde sig til at gøre, som nævnet beslutter – eller søge en dispensation, før der sættes endeligt punktum.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk