BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kirkeskoven: ”Alle ved nu, hvad de har at rette sig efter”

24-04-2021


Ole Hansen (forrest) fotograferet ved mødet 6. nov. 2019 om skovens fremtid.

Ole Hansen, Illerstrandvej, rejste spørgsmålet om at føre kirkeskoven tilbage til en tilstand, hvor fredningen blev respekteret. Og om baggrunden for den henvendelse til menighedsrådet siger han:

-Jeg har i mange år sagt til formændene for menighedsrådene i Broager, at de burde respektere Exner-fredningen. Uden at der skete noget.

Og det var et interview i TV Syd med biskop Marianne Christensen, der fik mig til tasterne.

I en sag om at landmand vil plante 12 hektar skov, forklarede biskoppen, at det kunne landmanden ikke få lov til, fordi Exner fredningen, der sikrer indsigt til kirken, skulle respekteres.

Og så mener jeg, det også skal gælde i Broager.

Derfor skrev jeg til menighedsrådet den 19. juni 2019 for at få kirken til at forholde sig til fredningen.

Og i dag må jeg sige, at det skuffer mig, at Haderslev Stift kunne gå ind for at bevare skoven i Broager men ikke vil give en landmand på Haderslev-egnen en tilladelse. Så snakker de med to tunger, mener Ole Hansen.

-Jeg har aldrig forstået, at det her er passeret og endda, at menighedsrådet har søgt om dispensation. De skulle have ryddet op i stedet og ført arealet tilbage, så fredningen respekteres.

Det er jo det, fredningsnævnet nu kræver, og det havde jeg bestemt også forventet.

Fredningsnævnet kunne dårligt gøre andet end at fastholde fredningen. De var løbet ind i en række vanskeligheder fremadrettet, hvis de havde givet en dispensation. Afgørelsen er et rent snit. Alle ved, hvad de har at rette sig efter. Hvis man dispenserer til højre og venstre kan det komme en glidebane, siger Ole Hansen.

Kraftig kritik på Facebook

På Facebook har fredningsnævnets besked rejst massiv kritik fra borgere, som gerne vil beholde skoven. Tilhængere af fredningsnævnets krav deltager ikke i debatten på Facebook.

I é af de mange kommentarer på Facebook skriver f.eks. Elin Petersen:

”Nej nej nej hvor er det vanvittigt.

Jeg håber Ole Hansen er tilfreds med resultatet af det, han fik sat i gang - så er der da én i Broager som synes, at det er en god beslutning.

Helt grotesk bliver det da, hvis skoven fældes, og der så skal plantes en ny”.

Ole Hansen: - Det kan hun mene. Jeg har bare en ide om, at exner fredningen skal følges, og når den er fulgt, kan vi fælles synge 3. vers i Broager-sangen. For når skoven er væk, kan vi fra kirkemuren se til Egernsund igen.

Men jeg er ikke på Facebook, og man kan mene, hvad man vil. Jeg er tilfreds med, at vi igen får indblik til kirken. Exner fredningen skal følges i dens fulde tekst.

Det kunne være sjovt at stille et modspørgsmål til kritikerne. Tilbage i 1960érne blev hvert andet lindetræ omkring kirkegården fældet. Nu bliver de nulevende lindetræer stynet. Mon det ikke er for at sikre det frie ind- og udsyn til kirken. Så her overholder man altså Exner Fredningen. Hvad ville kritikerne sige, hvis man i stedet for at styne træerne lod dem gro vildt i de næste 50 år og dermed i løbet af få år spærre for indsigten til kirken. Det er jo på den måde, skoven har udviklet sig.

-Hvad mener du, at menighedsrådet nu skal gøre?

-De træer, der er for høje, kan skæres ned. Der kan plantes buske. Der kan opsættes bænke. Og der kan være stier og et fortsat rekreativt område. Det ændrer fredningsnævnets beslutning ikke på, fastslår Ole Hansen.

Et udpluk af kommentarer

Blandt kommentarerne på Facebook er disse:

Birgit Damsgaard Fernandez
Den skov må ikke fjernes.

Det er en hyggelig lille skov, at gå i. Den tager ikke udsigten til kirken. Og hvor mange tænker over det, når de kører på hovedvejen?

Bortset fra det, så er de jo allerede begyndt, at fjerne en del.  [😟]

Anne Sylvest Jensen
Hvordan kan udsigten fra en stærkt trafikeret hovedvej vægtes så højt at de vil fælde en skov ??  [🌳] [🌹] [🌿]  og hvis et område er fredet og ikke må dyrkes så opstår der vel naturligt lige netop en skov. Måske skulle man høre nogle af vores politikere i Byrådet hvad de synes. ?  [😘]                                                              

Inge Bock
Altså da vi byggede hus på Vesterbakke kom en bus fuld med folk fra fredningsnævnet, der skulle godkende byggeriet, da byggeriet ikke måtte forstyrre indsigten til kirken. De er meget vedholdende  [😕]

De stiller ikke spørgsmålstegn ved bevarelse af biodiversiteten. Det er indsigten til kirken der udelukkende har deres interesse.

Lene K. Marvig Sørensen
Det kan da ikke være rigtigt! Man kan se vores smukke kirke langt væk fra, fordi den ligger så højt. Man fælder da ikke en hel skov! Det er godt nok rystende!

Jørn Rørbæk
Der må da vist være tale om en misforståelse.

Så tåbelig kan ingen vel være?  [😟]

Christina Clorius
Den skov er til gavn og glæde for alle i området. Lad den skov bestå.

Kirke spirene kan jo ses fra alle sider det må da tælle.

Margit Albæk Jessen
de kunne lave det som en mulighed for skov begravelse der i stedet  [🍀] [🪨] [✝️] [🥀]  stille og fredeligt område

Malene Krogh Cordes
Det er da det mest tåbelige jeg længe har hørt! I disse tider hvor man virkelig arbejder på at skabe natur og dyreliv, vil man i stedet rydde et helt område med naturlig bevoksning... En skov der bliver brugt af mange og som tilmed skærmer vores smukke kirke fra den grimme og larmende hovedvej - jeg kan virkelig ikke se logikken!