BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kommentar til artiklen om boliganalysen

06-09-2021


Ole Hansen, Illerstrandvej 30, Broager, har sendt dette læserbrev om boligudvikling i Broager:

En kommentar til artikel på broager.dk

Ifølge artiklen den 04.09.2021 på broager.dk vedr. møde med Sønderborg kommune om boligudvikling i Broager, sniger Sønderborg kommune sig udenom sagen ved bl.a. at skrive, at området øst for Jurgensby  er et såkaldt § 3 område og et ”Blue Spot” område.

Jeg måtte se i ordbogen, for at finde ud af, hvad ”Blue Spot” område var for noget. I notatet fra ordbogen står: ” At et ”Blue Spot” område er et område i terrænet, der ikke har naturlig afløb”.

Intet er mere forkert, at Sønderborg kommune oplyser, at det er et ”Blue Spot”område, da overfladevandet fra området, siden den sidste is fra Istiden smeltede til rindende vand på Broagerland, er løbet fra området til Krammbækken, med udløb ved Skelde Bro (Spar Es).

Krambækken ligger, hvor den altid har ligget, og det gør den stadig, med udspringskilden i Carl Slots mose, fra start, (det er nok det mest kendte ord for området).

Kilden fra mosen løb i gammel tid ud i åben bæk helt fra start, derfor hed den sidste halvdel af nuværende Østergade, mod syd fra Jørgensby til Storegade: Bækgade, (blot til orientering).

Jeg tænker, at den øvre del af Krambækken, der nu er rørlagt de sidste 150 m. opstrøms, er lagt i forbindelse med jernbanen Broager-Skelde i 1910. Dette rør ligger i det naturlige leje. Hvor bækken tidligere løb, og røret ligger der stadigvæk den dag i dag.

 

Så, når Sønderborg kommune bruger, og slynger om sig med fine, fremmedord, er det kun en afledningsmanøvre og en forhalingsproces.

Kendsgerningerne er jo, at Øst-området blev pillet ud af Kommuneplanen på et tidspunkt, hvor politikerne ikke mere så udvikling i Broager for nødvendig, men derimod prioriterede andre steder i kommunen højere.

Derved blev Broagers udviklingsmuligheder solgt til fordel for andre udstykninger i kommunen, såsom Højløkke i Rinkenæs – Borggården i Nybøl og Påkjær-vænge – Rosenvej i Ullerup – Bagervej og  Johannsensvej i Vester Sottrup, samt mange flere er på vej, bl.a. i Blans – Gråsten, samt flere steder på Als.

Alt i alt har Sønderborg kommune over 100 byggegrunde liggende usolgte, og har dermed bundet millioner og atter millioner af skatteydernes betalte skatter i byggemodne grunde.

Jeg håber, og ønsker ikke, at det kommer til at gå med ovennævnte udstykninger, som tilfældet : Rosenvej i Ullerup. Her har 6 byggegrunde nu været til salg i 8 år, og ingen grunde er endnu solgt.

(Det kunne være interessant at se anlægsregnskab for ovennævnte udstykning).

Som de fleste sikkert ved, har Sønderborg kommune så fundet det belejligt at grave en gammel henlagt grund, fra tidligere Broager kommune, frem. Denne grund er beliggende på Stærevænget 6, og grunden er belastet af, at hele grunden er ”sprunget i skov”, samt et tidligere afløb i 5 m.s dybde fra Loddemosen ligger tværs gennem grunden. Dette skal ses i lyset af en mindstepris på 300.000 kr. + diverse tilslutninger.

Jamen – jamen – det mest mystiske og mærkelige er, hvorfor Broager skal være ”prygelknabe” i denne politisk besluttede svinestreg, hvor man fratager alt fremtidig udvikling fra Broager.

Til slut. Der nævnes i førnævnte artikel på broager.dk, at Udviklingsforum skal til at lægge planer  for, hvad de vil sætte i gang, for at gøre det mere interessant at bosætte sig i Broager!!! - samt hvem, der kan forventes at blive tiltrukket af, det man gør!!!! – Magen til større administrativt makværk, skal men lede længe efter!

Men det kan selvfølgelig være, at Sønderborg kommune selv kan give svarene, for der må jo ligge samme koncept vedr. alle Sønderborg kommunes udstykninger?

Det kan jo også være en mulighed, at man spørger BMC-Fonden om deres koncept, forud for byggeriet af 26 lejligheder på Havnen i Sønderborg!

Mon det koncept, Udviklingsforum skal til at udarbejde, er det samme koncept, som Sønderborg kommune har brugt til sine egne udstykninger?

Jeg tror det ikke, men ser gerne bevis på det modsatte.

Venlig hilsen

Ole Hansen
Illerstrandvej 30
Broager