BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kommentar til læserbrev

22-06-2022


Af Ole Hansen
Gartnervænget 2B
Broager

Kommentar til læserbrev på broager.dk den 19.06.2022: ”Læg nu valgkampretorikken på hylden og tag ansvar”, skrevet af socialdemokrat Erik Lorenzen.

Må jeg minde om, at der i dagspressen den 22.april og den 15.maj 2022 allerede blev skrevet artikler om kommunens udfordring på økonomien, kun 4 – 5 måneder inde i et nyt budgetår!

Og så er det, at jeg tænker: Hvordan kan det lade sig gøre?

Det, som iflg. JyskeVestkysten, som kommunen er udfordret på, er: Flygtninge – Specialbørn- Ældreområdet- unge,  samt dyrere energipriser.

Borgmesteren har været med i artiklerne og kommenteret herpå, og har tidligere oplyst, at økonomiske udfordringer kan henføres til:

1. Stigende energipriser                                                10 mill.kr.

2. Flere børn/unge anbragt uden for hjemmet               19 mill kr.

3. Stigende antal ældre                                                  20 mill. kr

I alt                                                                                49 mill. kr.                                              

4. + et strafbeløb, når kommunen ikke lever op til servicevækstrammen.

Og nu kommer vi så til selve substansen: Daniel Staugaard påstår, at budgetlægningen for 2022 er et valgbudget.

Erik Lorenzen forsvarer sig med, at også andre kommuner har sammen udfordringer – sågar venstre ledede kommuner!

Jeg beder om, samt opfordre de 2 politikere til at dokumentere med faktiske tal :                                                                                                                                         

1. Hvor mange børn/ unge anbragt uden for hjemmet er der på tidspunktet forud for  budgetlægningen 2022?

2. Hvor mange er der budgetteret med for 2022?

3. Hvor mange er der rent faktuelt d.d.?

Samme øvelse som ovenstående foretages på ældreområdet, samt de øvrige ovenstående områder.

 

Når disse tal foreligger som dokumentation for den økonomiske udfordring i kommunen, er det, i hvert fald for mig, lettere at forstå, fremfor at man ”køre frem” med udokumenterede påstande.

 

Jeg afventer oplysning/svar med længsel. Med tallene kan enhver så gøre sig sine tanker/overvejelser angående påstanden om, at der bevidst er underbudgetteret, fordi vi har passeret et valgår.

Jeg er helt bevidst om, at det fordrer aktindsigt, og at dette er ”en torn i øjet” på Erik Lorenzen.