BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kontrasvar

01-10-2021


Kontra svar til Ingebeth Clausen vedr. mine kommentarer om projekt Broagerland 3.0.

Du skriver i dit svar til mig, at mit indlæg betragtes som nedgørende. Det er sådan set et individuelt
synspunkt, og er vel nok mere begrundet i, hvor sart man er.

Min kommentar er ikke ment, at det skulle være / eller virke nedgørende, men derimod, at jeg
ønskede at få svar på nogle spørgsmål , som en evt. kommende indflytter/interessent i projektet.

Som tovholder på projektet, synes jeg, at du burde have givet et officielt svar på spørgsmålene, som
jeg stillede i - iflg dig - mit nedgørende indlæg. Det ville have klædt projektet.

Med hensyn til Susanne Gretzinger, har jeg ikke påstået, at hun var en del af Broagerland 3.0.
Det, jeg påpegede var, at hun var med på mødet i oktober 2019 på Iller Slot, hvor hun talte om, at
socialt entreprenørskab er fremtiden, og at individuelt entreprenørskab er ”yt”.

Med hensyn til at jeg fejlagtig skrev, at Hanne Tanvig var socialrådgiver, og ikke seniorrådgiver,
undskylder jeg mange, mange, mange gange.

Til slut vil jeg nok engang opfordre dig til at komme med et seriøst svar på de af mig stillede
spørgsmål, idet jeg ikke er i tvivl om, at andre også gerne vil høre et svar.

Du kan selvfølgelig frit vælge, hvad du vil Ingebeth, men at forsøge at udskamme mig, fordi du
mener, at jeg nedgør, samt kommer med fejlagtig omtale af projektet, synes jeg ikke virker særlig
seriøst, men at svare objektivt på spørgsmål til projektet, det ville højne seriøsiteten af projektet,
uanset hvor mange, der har udført et kæmpe arbejde, og fået stor anerkendelse.

VH
Ole Hansen
Illerstrandvej 30
Broager