BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kontrasvar

03-10-2021


Kontrasvar til Erik Lorenzens læserbrev 01.10.2021. - Stadig fokus på udvikling i Broager.

 

Hvis du med det du skriver, mener at du Erik ikke er så klog som Ole Hansen, kan jeg kun beklage. Du har haft de samme muligheder.

Videre mener du, at Ole Hansen tromler sine ideer igennem, at dialog, inddragelse og mest mulig hensyntagen, er for Ole Hansen ”en by i Rusland” – Åh. Herre Gud! Står det virkelig så slemt til?

Må jeg minde dig om, at forud for et nyt boligområde beliggende i Landzone/Kystbeskyttelseszone, som ligger 3 km inde på land – indarbejdes :

1. Kommuneplantillæg, hvis ikke det er i nuværende.

2. Lokalplan for området.

Sådan vil det foregå på Nejsli, såvel som det skete på Mariehøj, Brombjerg 2. etape og på  Brombjerg 1. etape. o.s.v.

Alle steder sker den samme demokratiske, lovmæssige proces. Så Erik: Hvor er det, jeg tromler?

For øvrigt var det kommunen, der i ovenstående 3 tilfælde ,var sælger af jorden efter et offentligt udbud. Hvorfor bød du ikke, så kunne du have sikret dig evigt landbrugsjord.

 

Hvor står det, at området Nejsli aldrig må bebygges? Områder indenfor Kystbeskyttelseszone er ingen forbudszone, men en zone, hvor der tages særlige hensyn m.v. Det troede jeg, du vidste.

 

At det var enkelt for 45 år siden at søge om byggeri i Landzone, gælder stadig. Det troede jeg, du vidste.

 

Du tilkendegiver, at det er svært at udvikle, uden at” træde nogen på slipset”. Det glæder mig trods alt, at du ved det.

 

Taler du på samtlige socialdemokratiske kandidaters vegne, når du udtaler, at din holdning er :

Ingen udviklingsmuligheder på Nejsli? Det tror jeg, at mange gerne vil høre dit svar på.

 

Venlig hilsen

Ole Hansen

Illerstrandvej 30

Broager