BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kortene lagt på bordet: Vi ønsker byudvikling i Broager

14-03-2020


Erik Krogh og Vagn Peter Petersen håber på byudvikling her. (Foto: Kristian Pallesen).

Gråsten og Nordals er på vej til at sikre, at områderne kan udvikle sig, selvom der ikke er adgang til denne udvikling i kommuneplanen fra december 2019.

Politikerne i udvalget for Teknik og miljø har nemlig meldt klart ud, at man er villig til at arbejde med tillæg til kommuneplanen. Man er tilmed åbne over for at behandle forslag til nye lokalplaner, så nye byggeprojekter i lokalområderne Gråsten og Nordals kan gennemføres.

 

I Broager venter vi på en udmelding om en tilsvarende politisk vilje.

 

I oktober 2019 blev kommunen præsenteret for et ønske om et nyt parcelhus-område mellem Nejs Bjerg og Brombjerg. Også i oktober sidste år har boliggruppen i regi af Broager Udviklingsforum forelagt ønsket om et seniorbyggeri og et boligprogram omfattende både ejerboliger og lejeboliger.

Efter en række mails om at få en dialog, har boliggruppen fra Broager (nedsat af Broager Udviklingsforum) i denne uge holdt møde med kommunens tekniske forvaltning. Formålet var at få afklaret, om der er opbakning til at virkeliggøre bystrategien uden unødige forsinkelser.

Konklusionen fra mødet med embedsmændene er, at forvaltningen nu fortæller politikerne i Udvalget for Teknik og Miljø, hvad Broagers ønsker er og at Broager senere får tilsendt en mail med svarene på disse to spørgsmål:

 

1.     Kan Broager forvente politiske opbakning til at få behandle et tillæg til kommuneplanen for så vidt angår boligudvikling i den kommende kommuneplan-periode, eller er der ”lukket” for den mulighed frem til næste kommuneplan-revision.

2.     Kan Broager forvente et boligbyggeri bestående af 24 lejeboliger og et seniorbolig-fællesskab på 36 boliger i området for lokalplan nr. 56 gl. Broager Kommune, som endnu ikke er aflyst.

 

-Vi er ganske opmærksomme på, at vi skal sandsynliggøre, at der er behov for parcelhusgrunde og tillige for det seniorfællesskab, som vi har ønsker om at få skabt i Broager, siger formanden for Udviklingforums boliggruppe, Erik Krogh. 

-Men vi skal da vide, om politikerne sætter os på pause i fire år, eller om det giver mening, at vi frivilligt her og nu gør en indsats for at virkeliggøre byrådets udtrykte ønske om, at der i Broager er gode boliger til alle.

”Det er vigtigt, at Broager by fremadrettet kan tilbyde et varieret og godt udbud af boligtyper, hvor det er attraktivt at skabe et hjem i alle livets faser.”  Det er jo det, byrådet har vedtaget omkring bystrategien for Broager, understreger Erik Krogh. I Udviklingsforums boliggruppe deltager også Vagn Peter Petersen og Kristian Pallesen.

-Broager Udviklingsforum vil gerne bruge kræfter på at indfri borgernes og for den sags skyld byrådets ønsker om at udvikle Broager. Men det er spildt arbejde, hvis den politiske vilje eller tekniske spørgsmål de næste 3-4 år forhindrer os i at komme videre, understreger Erik Krogh, som endnu ikke er lykkedes med at få adgang til en direkte dialog med politikerne. De har besluttet i første omgang at holde Broager i arms-afstand ved at henvise dialogen til at være mellem Udviklingsforum i Broager og forvaltningen.

Hvor er det ærgerligt, at virkeligheden nu er i Sønderborg Kommune, at embedsværket får påduttet at agere bolværk. Der var engang, da politikerne også i offentligheden gik foran og satte dagsordenen…


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk