BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kunst i børne- og brohøjde

16-04-2018Broager skole og børnehaverne i Broager er blandt de inviterede til at bidrage til en kunstudstilling på Egernsundbroen i forbindelse med broens 50 års jubilæum den 23. juni.

Kunststi-gruppen under Gråsten Forum inviterer nemlig alle børn i områdets børnehaver, indskolingen og SFO’er til at bidrage til kunstudstillingen.

Egernsund Borgerforening står i spidsen for et 50-års jubilæums festarrangement, hvor HKH Prinsesse Benedikte deltager.

Foruden dagens festlige arrangementer ønsker Gråsten Forum, Kunststi-gruppen, Flensborg Fjord Kunst og Kulturforening sammen at sætte et spændende kunstnerisk præg på broen.

 

De mange opfindsomme tegninger og malerier Kunst-sti gruppen håber at modtage, bliver fastgjort til Egernsundbroen i en lang frise på selve jubilæumsdagen.

Kunstner Vibeke Fonnesberg er med i idégruppen bag udstillingen. Når nu at temaet for kunstværkerne er ”Broen”, håber Vibeke Fonnesberg, at også rigtig mange drenge vil være med drengede tekniske og arkitektoniske indsigt.

”Vi håber at kunne lave én lang flot og sjov børnekunstfrise på selve broen. Og håber sandelig også at der er rigtig mange børn der vil være med og være kunstneriske med broen som omdrejningspunkt”

Tilmeldingen til kunstværket i bro og børnehøjde kan ske til ljon@sonderborg.dk senest den 1. maj


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk