BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

KV-21: Broagerland mangler udvikling, vi er blevet syltet af byrådet!

12-03-2021


Erik Krogh, byrådskandidat for Venstre.

Læserbrev af Erik Krogh, Broager, byrådskandidat for Venstre i Sønderborg Kommune

Broagerland mangler udvikling, vi er blevet syltet af byrådet!

I september 2017 kom borgmesteren med sit følge til en fyldt Broagerhal og fortalte glædeligt om den nye bystrategi, som skulle foregå i Broager. Alle der var med til mødet havde forventninger til, at nu sker der noget uden for Sønderborg. 

Fra september 2017 til april 2018 kunne borgerne i Broager komme med input til, hvordan de ønskede, Broager skulle udvikle sig, alle forslag og ønsker blev samlet i oplæg og sendt til kommunen. Byrådet vedtog d. 30. maj 2018 en 15 sider flot bystrategi for Broager, som skulle igangsættes fra 2019. Jeg finder det uforståeligt, at man ikke har indtænkt bystrategier i kommuneplanen for 2019-2023, som er vedtaget d. 18. dec. 2019, snart 2 år efter den vedtagne bystrategi.

I bystrategien er der fokus på, at det skal være ”dejligt at bo i Broager og opleve det gode hver-dagsliv”, dette er valgt for styrke Broager bys position, som den attraktive og gode bosætnings by. I bystrategien står der endvidere, at byens fremtidige udvikling skal sikres, ”som et godt sted at bo for alle aldersgrupper og faser i livet”.   

Vi skriver 2021, og flere aktører presser nu på, for at få gang i udviklingen af bystrategien, - vi vil ikke fortsat syltes af byrådet! - lyder det, og det kan jeg kun støtte op om. Nu skal den vedtagne bystrategi i Broager blive til virkelighed, hører jeg samstemmende.