BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

KV21: Bosætning og bureaukrati

26-09-2021


Af Erik Lorenzen, iller, byrådskandidat for Socialdemokraterne:

Alle vil udvikling i yderområderne. Alle vil fastholde og tiltrække nye borgere til Sønderborg kommune.

Rigtig mange, som tænker bare  en lille smule utraditionelt i forhold til en alm. byggegrund bliver blankt afvist, med alle mulige lovgivningsmæssige forhindringer og stive regler.

Et godt eksempel er den kommunalt ejede Frydendal Kro som kommunen vil bryde ned, for derefter at  sælge grunden. Udtalelse fra kommunens ejendomskonsulent:  “ nye ejere kan lægge billet ind på grunden, men de skal ikke forvente at kunne bygge nyt, da der er helt særlige regler for byggetilladelse i en landzone”.  At der har ligget en bygning på grunden i rigtig mange år, bør være nok til, at der også i fremtiden kan ligge en bygning.

Hvorfor ikke også give mulighed for at bygge nyt i tilknytning til landsbyerne hvis interessen er der fra egne eller udefra kommende borgere. Det kan være alternativt byggeri, storparceller med mulighed for mindre liberalt erhverv, Tiny Houses eller bare et ganske almindeligt parcelhus på landet.

Et stærkt lokalsamfund kræver borgere med resurser, både menneskeligt og økonomisk.

Lad os nu tænke ud af boksen og som kommune være lidt kreative og behjælpelige ved at udfordre de muligheder der er. Er det ikke nok, så må vi udfordre lovgivningen.


Byrådskandidat for Socialdemokratiet
Erik Lorenzen
Illervej 21
6310 Broager