BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

KV21 - Dialogen et godt politisk redskab

15-11-2021DIALOGEN, ET GODT POLITISK REDSKAB

Af Erik Lorenzen, Illervej 21, Broager, Socialdemokratisk kandidat til byrådet.

Da jeg blev formand for Børn og Uddannelsesudvalget i 2014 indførte jeg politisk deltagelse i de årlige dialogmøder, som forvaltningen havde med dagtilbud og folkeskoler. Mit indtryk var at det blev utrolig godt modtaget af skoleledere, lærere og skole/forældrebestyrelser. En direkte politisk interesse for dagligdagen på den enkelte folkeskole og i dagtilbudområderne.

At det stadig praktiseres af det nuværende Børn og Uddannelsesudvalg viser klart,  at alle parter nyder godt af den tætte dialog.

Jeg vil arbejde for, at vi også fortsætter og videreudvikler på den gode dialog med beboer/pårørenderåd, medarbejdere og ledelse på vores kommunale plejecentre.

Vi skal ikke have profesionelle bestyrelser på plejecentrene som de borgerlige partier ønsker at etablere. Der er ikke  brug for yderligere ledelseslag, der ikke har bevillingskompetence. Det er politikerne i Byrådet der bestemmer serviceniveauet, bevilliger pengene og så er det også politikerne der følger med fra sidelinjen, i en konstruktiv dialog med brugere og medarbejdere.