BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

KV21-valgkamp: Boligudvikling

11-05-2021Boligudvikling i hele kommunen!

Læserbrev af Erik Krogh, Sletmarken, Broager, byrådskandidat for Venstre

Boligudvikling i hele kommunen er altafgørende for at fastholde borgere der allerede bor i kommunen og som står over for et boligskift fra en større til en mindre bolig eller omvendt. Mange ønsker fortsat at bo i den by eller i det område, hvor man har boet igennem mange år. Det skal være en spændende og attraktiv boligudvikling, der tilgodeser de boligbehov der efterspørges gerne med fokus på energi- rigitige løsninger.

En attraktiv og anderledes boligudvikling vil også have værdi, når vi skal tiltrække familier, der af jobmæssige eller andre årsager ønsker at bosætte sig i kommunen. Her er det især vigtigt, at vi kan tilbyde attraktive boligformer med en beliggenhed, som tilflyttere efterspørger. 

En boligudvikling kan sagtens foregå i de områdebyer der ligger i rundt om i kommunen og ikke kun i centerbyen. Der er mange, som vælger at bo i områder, hvor natur og kyst ligger tæt på og alligevel nær ved skole, indkøb og fritidsaktiviteter.  

Det er vigtigt at man indtænker nye og fremtidssikrede boligformer, der tilgodeser det boligbehov der er brug for i de forskellige faser i livet. Det behøver ikke kun at være kommunen der laver udstykninger til parcelhuse og lignende, vi skal også gøre det interessant for investorer og private aktører, at komme med deres bud på, hvordan vi kan få udviklet nogle spændende og attraktive boligområder. En forud-sætning for boligudvikling i hele kommunen er, at den nuværende kommuneplan 2019-2031 snarest skal revideres.