BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Laver nyt stort bassin til regnvand ved Broagervigvej

16-03-2019Kloakarbejdet i Broager midtby kommer til at strække sig over flere år, end de fleste havde forestillet sig. Det fremgår af en planerne for arbejdet, der tænkes udført i perioden 2019-2025. 

På billedet viser Sønderborg Forsyning, hvilken del af midtbyen, kloakarbejderne udføres de næste seks år for at få adskilt spildevand og overfladevand.

”I 2019/2020 starter vi op med etablering af et stort regnvandsbassin ved Broagervigvej samt kloakarbejder syd for Nejsvej. Herefter bevæger vi os mod nord og midtbyen”, oplyser kommunen i en mail til Erik Krogh, der for Broager Udviklingsforum er tovholder for samarbejdet med forsyningen og kommunen om, hvordan gader og fortove skal reetableres.

- Broager Udviklingsforum følger fortsat op på projektet ved at kontakte Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune med jævne mellemrum, - det tegner til at blive en længevarende proces, bemærker Erik Krogh.

- I forbindelse med den nye ansøgningsrunde vedr. Bystrategi-puljer har Broager Udviklingsforum søgt et beløb, som ønskes brugt til torvemiljøer/publikumsområder m.v., når vi på et tidspunkt kommer til separering i bymidten.

Der er også en forsigtig dialog i gang vedr. Vestergade 28. Ejendommen er p.t. til salg, og Udviklingsforum har haft kontakt til Legatbestyrelsen der ejer og administrerer denne ejendom og forespurgt, om man kunne forestille sig, at den evt. kunne sælges til kommunen, med henblik på at den kan indgå i en kommende bymidteændring/udvidelse, fortæller Erik Krogh.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk