BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Levende vælgermøde med de lokale kandidater

13-10-2021


Se billedtekst nederst i omtalen

Vælgerne på Broagerland havde i aften onsdag den 13. oktober chancen for at møde de lokale kandidater til byrådsvalget. Kun tre partier har opstillet en kandidat med bopæl på Broagerland. Venstre har opstillet tre, Socialdemokraterne to og Slesvigsk Parti én.

Og fem af de seks var til stede i aften. Desværre havde Henrik Sohl, Socialdemokratiet, meldt afbud på grund af et uheld, som forhindrede ham i at være til stede. Men de øvrige fem bød ind med deres meninger om diverse emner – og udtrykte en klar enighed og opbakning til ønsket om, at Broager skal sikres arealer til kommende boliger. Det er hele forudsætningen for vækst og udvikling.

Når det derimod kommer til snakken om, hvor Broager kan udlægge nye arealer til boligformål, er meningerne blandt kandidaterne mere nuancerede. Mest kontant var Erik Lorenzen, Socialdemokratiet, i sin afvisning af at tillade boligbyggeri i et område mellem Brombjerg og Nejsbjerg. Også Daniel Staugaard, Venstre, stiller sig tvivlende overfor netop den udstykning. Og Christel Leiendecker, Slesvigsk Parti, påpegede, at der er natur rundt om hele Broager – og at det kan blive nødvendigt at gå på kompromis i forhold til at beskytte natur for ganske enkelt at kunne udpege arealer, hvor vækst og udvikling er en mulighed i Broager. Erik Krogh oplyste, at han tidligere – og fortsat – støtter den private udstykning.

En smule chokeret

Jonna Mathiesen: -Jeg sidder og bliver en smule chokeret i forhold til boliger, når Kristian Pallesen som ordstyrer oplyser, at byrådet vil arbejde for, at der bliver mulighed for at etablere parcelhusgrunde øst for Broager. Og så bliver der snakket om små ældreboliger i Vestergade.

Kære venner. Det er hverken små ældreboliger eller villaer, vi har brug for. Som ældre efterspørger vi 100-110 kvadratmeter, så vi kan få vores villaer solgt og få unge mennesker med børn til at flytte ind i vores parcelhuse og gå i skole i Broager.

Christel Leiendecker: Der står godt nok parcelhuse i budgetaftalen, men ingen af os kan da acceptere, at det skal udlægges som nyt parcelhusområde. Jeg tror heller ikke, det kan være støbt i beton, at det kun er et nyt villakvarter. Så længe jeg har indflydelse på det, er det ikke det, der kommer til at ske. Vi mangler virkelig seniorboliger og boliger til alle generationer, som det tydeligt står i bystrategien.

Erik Krogh: -Det er jo et budget, som er vedtaget af det samlede byråd, og man har haft mulighed for at læse det, før det blev endeligt vedtaget! Men debatten med kommunen og Broagers notat til kommunens boliganalyse omhandler lige præcist det, som Jonna Mathiesen omtaler. For så kommer der skred i tingene på den gode måde. Vi følger bystrategien.

Daniel Staugaard: - Helt enig. Vi skal sørge for, at vi får tomme villaer, som yngre kan flytte ind i, og så skal vi kunne tilbyde boliger til ældre, og så er det op til private udbydere at finde ud af, hvad borgere i Broager efterspørger.

Erik Lorenzen: Vi skal også sikre os, at det bliver lejligheder og boliger, som ældre er i stand til at betale. Når jeg ser, at seniorfællesskab i Sønderborg skal betale en husleje på 10.000-13.000 kr. i leje, så er det ikke almindelige pensionister, der kommer derud. Det skal være til at betale i Broager.

Stop med at tillade flexboliger i parcelhuskvarterer

-Hvad er jeres holdning til, at man sælger parcelhuse i Broager by og laver dem til flexboliger, som køberne så nærmest kan bruge som sommerhus. Jeg synes, det er en glidebane som bla. betyder færre børn i skolen, sagde Roy Hansen fra Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.

Erik Lorenzen, Venstre: -Ja. Det er et skråplan. Og Broager Udviklingsforum har taget netop det spørgsmål med i den seneste henvendelse til kommunen som optakt til den kommende boliganalyse.

Vi ønsker nemlig et stop for flexboliger i byområder. Vi opfordrer til en markant ændring af kommunens administration af reglerne omkring flexboliger, så der ikke i byområder gives tilladelser til sådanne, sagde Erik Krogh, Venstre, og tilføjede: Flexboliger kan man måske tillade ude i randområderne ved skov og strand, men i et parcelhuskvarter hører flexboliger ikke hjemme.

Christel Leiendecker, Slesvigsk Parti: Jeg er ganske enig. Og vi har allerede reageret. Flexboliger ønsker vi ikke i Broager by.

Erik Lorenzen, socialdemokratiet: Vi er bare enige. I et boligkvarter er det ikke flexboliger, der skal til. Det er ikke dem vi har brug for. Og da slet ikke i Broager.

--

Billedet af kandidaterne fra Broagerland: Fra venstre Rasmus Banke, Venstre, Christel Leiendecker, Slesvigsk Parti, Erik Krogh, Venstre, Erik Lorenzen, Socialdemokratiet og Daniel Staugaard, Venstre. Fraværende på grund af sygdom var Henrik Sohl, Socialdemokratiet.

--

Til læserne: Mere fra vælgermødet i aften onsdag følger senere.