BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Lokal-arkivet får Brugs-historien i Broager

22-11-2019Lokalhistorisk Arkiv på Broagerhus vil få to mapper med Brugs-historie overrakt af uddeler Michael Næsby. Mapperne er fundet frem som optakt til jubilæet. Den ene byder på vedtægterne og de første kontrakter med uddelere i Broavger siden 1920. Den anden mappe giver et indtryk af, hvordan der blev ansat lærlige, og hvad lærlingene havde som opgaver og fik i løn. I forvejen har lokalarkivet alle udgivelser af Broue Tidende, som i sig selv er gode historier om detailhandelen i Broager.

Den første kontrakt med uddeleren ligger håndskrevet i materialet fra SuperBrugsen og giver et indtryk af, hvordan uddeleren for 100 år siden havde ansvaret for eventuel kreditgivning og svind i varelageret.

 Foreningens formål var i 1938 at skaffe sine medlemmer gode og uforfalskede varer på de mest fordelagtige vilkår. Samme formål var indarbejdet i vedtægterne fra 1964.

 

Af vedtægterne fra 1964 fremgår det blandt andet, at bestyrelsen kan billige, at uddeleren yder kredit. Mulige tab fordeles ligeligt mellem uddeleren og Foreningen. Og uddeleren skal derfor mindst en gang om måneden forelægge bestyrelsen en specificeret fortegnelse over den ydede kredit.

Den 20. maj 1968 blev der holdt ekstraordinære generalforsamling i i Brugsen, og da blev formålet formuleret med tilføjelsen: …samt optage andre opgaver af økonomisk eller almindelig Art som skønnes at være til forbrugernes gavn.

”Enhver myndig mand og kvinde kan optages som medlem i foreningen, og såfremt et medlem modarbejder foreningen, kan bestyrelsen besluttet at slette vedkommende som medlem.”

Et medlem der er fyldt 70 år kan ikke vælges til foreningens tillidshverv.

En kontrakt mellem brugsforeningen og uddeleren fra 1962 viser mere detaljeret, at uddeleren fik kompensation for svind og tab ved, at  der blev givet en godtgørelse herfor på 1 % af omsætningen af butiksvarer og en væsentlig større godtgørelse for svind af frisk frugt og grøntsager, kartofler og ost. Den faste løn for uddeleren var


Interessant er det at se, hvordan løn og priser har udviklet sig. I 1923 var månedslønnen 5 kr., i andet år 10 kr., tredje år 15 kr., og i fjerde lærlingeår 30 kr. om måneden! Midt i 1960’erne var lærlingelønnen forhøjet pr. måned til hhv. 471 kr., 531 kr. og 601 kr. – med andre ord også en læretid nedsat til tre år.

 

Nybøl med i fem år

I fem år, fra 1933 til 1937, var Brugsen i Nybøl en filial af Broager Brugs, og det ses af tallene for omsætningen. Da filialen blev oprettet, steg omsætningen fra godt 137.000 til til 179.000 kr., og da filialen blev udskilt, faldt omsætningen fra 202.000 kr. til 175.000 kr.

Af opgørelsen over de første års omsætning ses i arkivmaterialet, at omsætningen i 1943 var på 169.795 kr.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk