BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Lukker HULLET før ferien

29-03-2019Efter HULLETs et års fødselsdag ventes teknisk udvalg på tirsdag at beslutte, at nu skal der ske noget. Skaderne skal udbedres på Skeldekobbel og Skeldebro. Reparationsarbejdet skal udføres inden sommerferien i år, eller som det hedder i sagsfremstillingen: …forventes udbedret inden sommerferien 2019.

Forhistorien er denne.

En storm den 16.-17. marts 2018 medførte omfattende skader ved Skeldekobbel og Skeldebro, som er en del af Gendarmstien, der benyttes hyppigt og er en af kommunens trækplastre på turistområdet, som en vigtig del af den sønderjyske kulturarv.

Kystbeskyttelsen ved Skeldekobbel 45 blev ved stormen medtaget i et sådant omfang, at der dels er erosionsskår i skrænten, dels er skråningsbeskyttelsen nærmest kollapset og derfor kun lidt virksom.

Efterfølgende er også et parkeringsareal i nærheden blevet ramt af kraftig erosion, som har bevirket, at mange træer er styrtet i havet.

Ved Skeldebro medførte stormen hovedsageligt skader på to delstrækninger, hvor stormen fik skråningsbeskyttelsen til at kollapse og bølgerne derved har eroderet store huller i selve vejkassen.

På mødet den 12. juni 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at de beskadigede dele skal reetableres og kystsikres, og i forbindelse med første bevillingsrevision bevilligede Byrådet den 25. juni 2018 700.000 kr. til reparation.

Et rådgivende firma har udarbejdet løsningsforslag for udbedring af skaderne, som kan holdes inden for det bevilligede beløb.

--

Hvis du ikke fik læst Ole Hansens 1 års fødselsdagssang til HULLET, kan du klikke her

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk