BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Mårhunde på Broagerland

27-04-2019


Hullet i pladen ved støttebenet på fjernvarmen.

OPDATERET:

Meget tyder på, at vi har de uønskede mårhunde på Broagerland. En beboer med viden om deres udseende har iagttaget dem fra boligen. Og før påske observerede én af Broager Fjernvarmes ansatte nogle grave imellem solfangerne. Han lukkede hullerne helt og stampede dem til, men dagen efter var de atter åbne.

- Danmark er opdelt i distrikter vedr. udryddelse af mårhunde. Vi har nu kontaktet folk, der er ansvarlig for opgaven, så vi må se hvad sagen viser, oplyser Peer Monger, formand for fjernvarmen og tilføjer:

- Vi formoder, at man indfanger nogle af mårhundene og forsyner dem med sporingsudstyr for at finde hele publikationen og derefter udrydder alle!

 

Det er en målsætning at få udryddet alle mårhunde i Danmark, og alle de metoder, der ellers er forbudt at benytte ved almindelig jagt, er tilladt for at bekæmpe mårhunden. Så uønsket er dyret i den danske natur. Mårhunden udgør en trussel mod fugle og små pattedyr, fordi de ikke er vant til mårhunden.

Tal fra Miljøstyrelsen anslog sidste år, at der er op til 3.000 mårhunde i Jylland. Det er en væsentlig stigning fra 2015, hvor man anslog, at der løb 250 mårhunde rundt i Jylland.

Det får jægerne til at slå fast, at dyret aldrig bliver udryddet.

- I Jylland må man sige, at slaget er tabt. Det er en vildtart, som vi nok skal lære at leve med, mener Jens Venø Kjellerup, der er formand for Markvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund.

 

Har du set en mårhund?

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund vil gerne have besked, hvis du ser en mårhund eller sporene efter den. 

 

Ser du en mårhund eller dens spor, må du meget gerne dokumentere det med et billede. Læg gerne en referencegenstand ved siden af sporet, så man kan se størrelsesforholdet. Det er også vigtigt, at vi får at vide præcis hvor og hvornår, du har set mårhunden.

Ring til Naturstyrelsen på 7254 3000, kontakt Naturstyrelsens lokale enhed eller ring til Danmarks Jægerforbund på 8888 7500 .

Telefonerne besvares indenfor normal kontortid.

Man vil også gerne vide besked om døde mårhunde, der ligger i naturen. Alle døde mårhunde skal undersøges for parasitter og andre sygdomme. Døde mårhunde kan indleveres til Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund.

 

FAKTA: Den invasive mårhund

Mårhunden stammer fra Østasien.

Fra 1928 og helt særligt i årene efter Anden Verdenskrig satte man over 9.000 mårhunde ud i Rusland for at berige pelsdyrfaunaen. Herfra har dyret bredt sig til Vesteuropa.

Mårhunden er et effektivt rovdyr, der kan udkonkurrere rovdyr i Danmark med lignende levevis, som eksempelvis ræven og grævlingen. Den er også en trussel for fugle og små pattedyr.

Mårhunden spreder og formerer sig hurtigt. Den er en god svømmer og kan komme til områder, hvor ræve aldrig kommer.

Mårhunden kan også bære på sygdommen rabies og en farlig bændelorm, der er farlig for mennesker, og som kan sprede sig til andet vildt i Danmark.
 
Mårhunde danner par for livet, og et enkelt par kan få ét kuld på fem til syv hvalpe om året.

Kilde: Miljøministeriet


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk